Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
96
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 2 năm 2012

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 2 năm 2012. Thông qua đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng từng bước tiếp cận với dạng đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho kĩ năng giải đề thi Olympic Tiếng Anh của mình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 2 năm 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 2 năm 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The circle graph above shows how David’s monthly expenses are divided. If David spends $450 per month for food, how much does he spend per month on his car?
A. $200
B. $320
C. $360
D. $400
E. $450
2. If n and k are positive integers and 8n = 2k, what is the value of n/k?
A. 1/4
B. 1/3
C. 1/2
D. 3
E. 4
3. In a certain store, the regular price of a refrigerator is $600. How much money is saved by buying this refrigerator at 20 percent off the regular price rather than buying it on sale at 10 percent off the regular price with an additional discount of 10 percent off the sale price?
A. $6
B. $12
C. $24
D. $54
E. $60
4. If the function f is defined by f(x) = 3x + 4, then 2f(x) + 4 =
A. 5x + 4
B. 5x + 8
C. 6x + 4
D. 6x + 8
E. 6x + 12
5. What is the greatest possible area of a triangle with one side of length 7 and another side of length 10 ?
A. 17
B. 34
C. 35
D. 70
E. 140
6. A total of 120,000 votes were cast for 2 opposing candidates, Garcia and Pérez. If Garcia won by a ratio of 5 to 3, what was the number of votes cast for Pérez?
A. 15,000
B. 30,000
C. 45,000
D. 75,000
E. 80,000
7. If a positive integer n is picked at random from the positive integers less than or equal to 10, what is the probability that 5n + 3 ≤ 14 ?
A. 0
B. 1/10
C. 1/5
D. 3/10
E. 2/5
8. If t is a number greater than 1, then t2 is how much greater than t ?
A. 1
B. 2
C. t
D. t(t − 1)
E. (t − 1)(t + 1)
9. The height of a right circular cylinder is 5 and the diameter of its base is 4. What is the distance from the center of one base to a point on the circumference of the other base?
A. 3
B. 5
C. √29
D. √33
E. √41
I. 1
II. 2
III. 4
10. If p and n are integers such that p > n > 0 and p2 - n2 = 12, which of the statements can be the value of p - n?
A. I only
B. II only
C. I and II only
D. II and III only
E. I, II, and III

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 2 năm 2012 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản