Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
58
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2012

Hãy tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2012 để biết thêm cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng giải bài tập khó trong các dạng đề của bộ sưu tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If 2x + 1 = 8, what is the value of 4x + 1?
A. 14
B. 15
C. 16
D. 17
E. 18
2. If the ratio of x to 900 is equal to the ratio of 2 to 3, and if the ratio of 900 to g is equal to the ratio of 3 to 5, what is the value of x + g ?
A. 1900
B. 2000
C. 2100
D. 2200
E. 2300
3. For positive integers a, b, c, and d, is defined as the greater number in the top row minus the lesser number in the bottom row. What is the value of ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
4. The lengths of two sides of an isosceles triangle are 3 and 4. What is one possible length of the third side?
A. 5 or 8
B. 6 or 7
C. 3 or 4
D. 1 or 2
E. 8 or 9
5. The partially completed chart above refers to 30 apartments, 19 of which have fireplaces. How many of the 30 apartments have built-in bookcases?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
E. 11
6. If x and y are positive, y = x - 3, and xy = 54, what is the value of y/x?
A. 2/3
B. 1
C. 2
D. 3/5
E. 6/7
7. The average (arithmetic mean) of a set of 10 different numbers is 100. If the numbers 90 and 70 are removed from the set, what is the average of the remaining numbers?
A. 100
B. 101
C. 102
D. 104
E. 105
8. A rectangle measuring 9 centimeters by 12 centimeters is completely divided into t nonoverlapping triangles, each with sides of length 3 centimeters, 4 centimeters, and 5 centimeters. What is the value of t ?
A. 17
B. 18
C. 19
D. 20
E. 21
9. In the figure above, the seven small circles, which have equal radii, and the large circle share only those points on the circles that are marked. Point P is the center of the large circle and PA and PB are radii. The area of the shaded portion is how many times the area of one of the small circles?
A. 1
B. 7/6
C. 2/3
D. 2
E. 8/9
10. Diana ran a race of 700 meters in two laps of equal distance. Her average speeds for the first and second laps were 7 meters per second and 5 meters per second, respectively. What was her average speed for the entire race, in meters per second?
A. 5
B. 6
C. 34/7
D. 35/6
E. 39/7

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2012 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản