Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 4 đề thi

0
95
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2013

Lại một kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng nữa đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2013. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Trapezoid JKLM is shown. What’s the length of KM?

A. √5
B. √13
C. √65
D. √73
E. √22

2. A banquet center offers a choice of 3 salads, 5 main courses and 4 desserts. How many different meals can be created by selecting one salad, one main course and one dessert?

A. 12
B. 20
C. 35
D. 60
E. 55

3. Which set of numbers represent an infinite set?

A. {natural numbers}
B. {1, 2, 3}
C. {5, 6, 7, 8 ,9}
D. {0.1, 0.2, 0.5}
E. {-0.1, 0, 1}

4. Points Q, R, and W are plotted on the coordinate grid. Where should point Z be plotted so that parallelogram QRWZ is formed?

A. (–2, –6)
B. (–1, –3)
C. (3, –2)
D. (2, –1)
E. (13, –2)

5. What is the distance between points M(3, 1) and N(-2, 4) on the graph?

A. √10
B. √26
C. √34
D. √50
E. √122

6. Which statement has a true converse?

A. If a quadrilateral is a square, then it is a rectangle.
B. If two angles are vertical angles, then they are congruent.
C. If two angles form a linear pair, then they are supplementary.
D. If an angle is a right angle, then it measures exactly 90°.
E. None of them

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản