Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 9 năm 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
102
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 9 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 9 năm 2012

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 9 năm 2012 được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 9 năm 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 9 năm 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A. the quantity in Column A is greater;
B. the quantity in Column B is greater;
C. the two quantities are equal;
D. the relationship cannot be determined from the information given.
E. None of them
2. Which of the following numbers could be described in the following way: an integer that is a natural, rational and whole number?
A. 0
B. 1
C. 2.33
D. -3
E. None of them
3. Connor made the graph shown above, which shows how he spends a typical day. For what percentage of the day does Connor work at his part-time job?
A. 2.5%
B. 9.4%
C. 10.4%
D. 37.5%
E. 20.8%
4. Which line has a y-intercept of -5 and an x-intercept of 1?
5. When cubes are placed side by side, the number of faces ( f ) of the cubes that can be seen as you walk around them is related to the total number of cubes (c), as shown in the table above. If 11 cubes are placed side by side, how many faces can be seen?
A. 21
B. 28
C. 35
D. 37
E. 66
6. What is the value of the expression 0.12 ÷ 12?
A. 100
B. 10
C. 1
D. 0.01
E. 0.001
7. Divide x5 by x2
A. x25
B. x10
C. x7
D. x3
E. x2.5
2, 4, 6, 4, 8, 2, 9, 4, 3, 8
8. What is the mode of the list of numbers above?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
9. In the fraction 3/x, x may not be substituted by which of the following sets?
A. {1, 2, 4}
B. {-2,-3,-4}
C. {1, 3, 7}
D. {0, 10, 20}
E. {1.8, 4.3}
10. Sarah needs to make a cake and some cookies. The cake requires 3/8 cup of sugar and the cookies require 3/5 cup of sugar. Sarah has 15/16 cups of sugar. Does she have enough sugar, or how much more does she need?
A. She has enough sugar.
B. She needs 1/8 of a cup of sugar.
C. She needs 3/80 of a cup of sugar.
D. She needs 4/19 of a cup of sugar.
E. She needs 1/9 of a cup of sugar.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 9 năm 2012 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản