Đề thi thử đại học khối A năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 16 đề thi

0
478
lượt xem
0
download
Xem 16 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học khối A năm 2012

Mô tả BST Đề thi thử đại học khối A năm 2012

Hiểu được gánh nặng của các bạn thí sinh trong kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ, eLib.vn đã sưu tầm và giới thiệu bộ sưu tập Đề thi thử đại học khối A năm 2012. Hãy thử sức với các đề thi để làm quen với các dạng đề và cấu trúc trong một đề thi ĐHCĐ các năm trước để tự tin hơn trong kỳ thi tới. ELib.vn hi vọng đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích cho các bạn thí sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học khối A năm 2012

Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi thử đại học khối A năm 2012 dưới đây của chúng tôi.

Câu 1: Đun hỗn hợp gồm etanol và butan-2-ol với H2SO4 đặc, số ete và anken tạo ra tối đa là
A. 4 B. 6 C. 5 D. 7
Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn 6,44 gam một ancol no mạch hở A thì thu được 9,24 gam khí CO2. Mặt khác khi cho 0,1 mol A tác dụng với K dư cho 3,36 lít khí (đktc) thì công thức phân tử của A là
A. C5H12O2. B. C3H8O3. C. C4H10O3. D. C3H8O.
Câu 3: Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất sau( điều kiện phản ứng cho đủ): H2, Na, NaOH, Na2CO3, NaHCO3, HNO3, HBr, HCHO
A. 5 B. 4 C. 6. D. 7
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 6,6 gam hỗn hợp X gồm propyl fomat, metyl propionat và etyl axetat rồi hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào m1 gam dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Lọc tách kết tủa thu được m2 gam dung dịch nước lọc. Giá trị m1 – m2 bằng
A. 54,45 B. 45,90 C. 53,70 D. 40,50
Câu 5: Người ta làm các thí nghiệm "hấp thụ hết V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,03 mol Ba(OH)2 và 0,04 mol KOH" với các giá trị của V lần lượt bằng 1,3; 2,0 ; 2,5; 3,0. Các lần thí nghiệm để dung dịch thu được có kết tủa ứng với V bằng
A. 1,3 ; 3,0. B. 2,0 ; 3,0. C. 2,5 ; 3,0. D. 1,3 ; 2,0.
Câu 6: Cho các cặp chất phenol và (CH3CO)2O; triolein và H2; axetilen và CH3COOH; axit axetic và C2H5OH; axit axetic và CH3CHO. Số cặp chất khi phản ứng tạo ra este (điều kiện phản ứng cho đủ) là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Na dư thì được V lít H2(đktc). Giá trị của V là
A. 11,2 B. 4,48 C. 3,36 D. 6,72
Câu 8: Dung dịch A chứa đồng thời K2CO3 1M và KHCO3 0,5M, dung dịch B là dung dịch HCl 1M. Cho từ từ và khuấy đều 200ml dung dịch A vào 250ml dung dịch B thấy có V1 lít khí thoát ra ở (đktc). Nếu cho từ từ và khuấy đều 250ml dung dịch B vào 200ml dung dịch A lại thấy có V2 lít khí thoát ra ở (đktc). Tổng V1+V2 bằng
A. 5,6 B. 4,48. C. 7,84 D. 6,72.
Câu 9: Hợp chất hữu cơ X có công thức là C2H2On. X tác dụng với NaHCO3 và với dung dịch AgNO3/ NH3 đun nóng thu được Ag. Giá trị của n.
A. n = 4 B. n = 5 C. n = 3 D. n =2
Câu 10: Cho một mẫu hợp kim Na-K-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 0,784 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit HCl 0,5M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 70ml. B. 140ml. C. 200ml. D. 150ml.
 

Chúng tôi mong rằng BST Đề thi thử đại học khối A năm 2012 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản