Đề thi thử đại học khối B năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 đề thi

0
276
lượt xem
0
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học khối B năm 2011

Mô tả BST Đề thi thử đại học khối B năm 2011

Bạn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới chưa? ELib.vn sẽ giúp bạn có đủ một bộ sưu tập Đề thi thử đại học khối B năm 2011 được tuyển chọn từ các trường có tiếng trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp cho việc ôn tập của bạn tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học khối B năm 2011

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi thử đại học khối B năm 2011. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1: Công thức đúng của quặng apatit là
A. Ca(PO3)2. B. Ca3(PO4)2. C. 3Ca3(PO4)2.CaF2. D. CaP2O7.
Câu 2: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin và 1mol valin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly; Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Amino axit đầu N, amino axit đầu C ở pentapeptit A lần lượt là
A. Ala, Gly. B. Gly, Val. C. Gly, Gly. D. Ala, Val.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm glucozơ, anđehit fomic, axit axetic cần 2,24 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m là
A. 3,1. B. 4,4. C. 12,4. D. 6,2.
Câu 4: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Fe, Cu vào 600 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y gồm 3 muối (không chứa AgNO3) có khối lượng giảm 50 gam so với muối ban đầu. Giá trị của m là
A. 64,8 gam. B. 14,8 gam. C. 114,8 gam. D. 17,6 gam.
Câu 5: Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X, khí Y không màu hóa nâu trong không khí có thể tích là 0,896 lít (đktc) và chất rắn Z. Lọc lấy chất rắn Z cho phản ứng vừa đủ với 2,92 ml dung dịch HCl 30% (d=1,25). Giá trị của m là
A. 2,24 gam. B. 4,20 gam. C. 4,04 gam. D. 2,40 gam.
Câu 6: Cho a mol Al vào dung dịch chứa b mol Fe2+ và c mol Cu2+. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa 2 loại ion kim loại. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Hợp chất hữu cơ được dùng để sản xuất tơ tổng hợp là
A. Polistiren. B. Poli(vinyl xianua).
C. Poliisopren. D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 8: Cho các chất anilin, benzen, axit acrylic, axit fomic, axetilen, anđehit metacrylic. Số chất phản ứng với Br2 dư ở điều kiện thường trong dung môi nước với tỉ lệ mol 1:1 là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 9: Dung dịch X chứa x mol Al3+, y mol Cu2+, z mol SO42-, 0,4 mol Cl-. Cô cạn dung dịch X được 45,2 gam muối khan. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 lấy dư thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị của x, y, z lần lượt là
A. 0,2; 0,1; 0,3. B. 0,3; 0,1; 0,2. C. 0,2; 0,1; 0,2. D. 0,2; 0,2; 0,2.
Câu 10: Trong số các phát biểu sau về anilin:
(1) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH.
(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.
(3) Tính bazơ của anilin rất yếu và yếu hơn NH3.
(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen.
Các phát biểu đúng là
A. (1), (2), (4). B. (1), (2), (3). C. (1), (3), (4). D. (2), (3), (4).
 

ELib mong rằng BST Đề thi thử đại học khối B năm 2011 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản