Đề thi thử đại học khối D năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 12 đề thi

0
312
lượt xem
0
download
Xem 12 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học khối D năm 2012

Mô tả BST Đề thi thử đại học khối D năm 2012

Nhằm giúp các bạn thí sinh có thêm tài liệu tham khảo cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ, eLib.vn tổng hợp các đề thi thử trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học khối D năm 2012 để giới thiệu đến các bạn. Đây là bộ sưu tập các đề thi được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay của các ngôi trường có tiếng. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp bạn vững tâm hơn trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học khối D năm 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi thử đại học khối D năm 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Question 1: Have you seen today’s paper? It ..… they’ve caught those million – pound bank robbers.
A. writes B. says C. tells D. talks about
Question 2. Could you move your car? You ‘re….. the way of the entrance!
A. on B. in C. at D. to
Question 3: Don’t ….. to any conclusion before you know the full facts.
A. rush B. dive C. leap D. fly
Question 4:Three of the words below go together with “HEAD” to make new words. Which word does NOT?
A. ache B. man C. master D. line
Question 5: What does the following mobile text (cell phone SMS) abbreviation mean: LOL ?
A. I am crying B. Laughing out loud C. I’m going to be late D. I love you lots
Question 6: “That was fantastic! Could I have a second ..… please? ”
A. helping B. course C. plate D. service
Question 7: By then I ….. my driving test. I hope.
A. pass B. will be passed C. will have passed D. have passed
Question 8: ….. … is one of the many factors involved in changing farming methods.
A. Each climate B. A climate C. Climates D. The climate
Question 9: Not only ….. more brittle than hard maples, but they are also less able to withstand high winds.
A. soft maples are B. they are soft maples C. are soft maples D. soft maples
Question 10: “Did you know Jim’s getting married next week?” – “ ..… Who to? ”
A. Really? B. Is he? C. Never D. All are correct
Question 11: - How do you say the following time? 2:57
A. It’s nearly 3 o’clock B. It’s just before 3 o’clock
C. It’s just coming up to 3 o’clock D. All are correct
Question 12: Which option is NOT correct? “………, I can’t hear myself think.”
A. Turn it down B. Turn the music down
C. Turn down the music D. Turn down it
Question 13: Which of the following ways of saying 6x3 is NOT correct?
A. Six times three B. Six multiplied by three C. Six add three D. Six by three
Question 14: “When can you get it all done? ” - “………….”
A. “How does next Monday sound? B. Two hours ago
C. I used to do it on Monday D. How much time do I need?
Question 15: Which of the following is the function of this sentence: “I’d love to come, but I’m already going out that evening.”
A. Offering to do something B. Apologizing
C. Declining an invitation D. Giving advice

Hy vọng rằng BST Đề thi thử đại học khối D năm 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản