Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
158
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2013

Mô tả BST Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2013

Những đổi mới trong kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ trở thành mối quan tâm của toàn xã hội thì áp lực của các sĩ tử càng nặng nề. Để các bạn có thêm tài liệu hay cho tủ sách ôn thi của mình, eLib.vn xin giới thiệu bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2013. Các tài liệu của bộ sưu tập này được chọn lọc từ các đề thi thử hay, chất lượng của các trường trong cả nước. Hi vọng với bộ đề thi này, các bạn thí sinh sẽ có thêm niềm tin vào kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2013 dưới đây:

 

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2013

Câu 1: Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH aM và Ca(OH)2 1M thu được dung dịch X và 10 gam kết tủa. Giá trị của a là.
A. 2M. B. 4M C. 1M. D. 8M
Câu 2: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2?
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol thu được 0,35 mol CO2 và 0,6 mol H2O. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hết với 10,35 gam Na thu được (10+m) gam chất rắn. Công thức phân tử của hai ancol trong X là.
A. C2H5OH và C3H6(OH)2 B. CH3OH và C2H4(OH)2
C. CH3OH và C3H5(OH)3 D. C2H5OH và C3H5(OH)3
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,66 gam hỗn hợp 2 kim loại Al, Fe trong HNO3 dư, thu được 2,688 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thì thu được bao nhiêu gam muối
A. 9,22 gam. B. 9,10 gam. C. 9,16 gam. D. 7,86 gam.
Câu 5: Một hỗn hợp X gồm N2 và H2, có tỉ khối so với H2 bằng 6,2 được dẫn vào một bình có xúc tác thích hợp. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thu được hỗn hợp khí Y, có tỉ khối so với H2 là 6,74. Hiệu suất tổng hợp NH3 là?
A. 40 % B. 20% C. 25% D. 10%
Câu 6: Xét phương trình phản ứng : Cho các cân bằng sau:
(I) 2HI (k)  H2 (k) + I2 (k);
(II) CaCO3 (r)  CaO (r) + CO2 (k);
(III) FeO (r) + CO (k)  Fe (r) + CO2 (k);
(IV) 2SO2 (k) + O2 (k)  2SO3 (k).
Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 7: Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y là 25. Y thuộc nhóm VIIA. Ở dạng đơn giản đơn chất X tác dụng với Y. khẳng định nào sau đây đúng?
A. Công thức oxit cao nhất của X là X2O
B. Ở trạng thái cơ bản X có 2 electron độc thân
C. X là kim loại, Y là phi kim.
D. Công thức oxit cao nhất của Y là Y2O7.
Câu 8: Hỗn hợp X gồm hai anđêhit. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X thu được 0,3 mol CO2. Mặt khác, nếu cho 0,25 mol X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 0,9 mol Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của hai anđêhit trong X là.
A. HCHO và CH3-CHO B. HCHO và HOC-CH2-CHO
C. HCHO và HOC-CHO D. CH3CHO và HOC-CHO
Câu 9: Số đồng phân của C3H9O2N khi tác dụng với NaOH đun nóng cho sản phẩm khí có thể làm xanh quỳ tím ẩm .
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 10: Cho hỗn hợp gồm 3,36 gam Mg và 0,4 gam MgO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,448 lít khí X duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23 gam chất rắn khan. Số mol HNO3 đã phản ứng là:
A. 0,28 mol B. 0,32 mol C. 0,36 mol D. 0,34 mol
Câu 11: Cho 15 gam glyxin tác dụng vừa đủ với 8,9 gam alanin thu được m gam hỗn hợp tripeptit mạch hở. Giá trị của m là
A. 20,3 gam B. 18,5 gam C. 23,9 gam D. 22,10 gam
Câu 12: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là
A. 5,6 gam. B. 6,4 gam C. 4,88 gam. D. 3,28 gam.
Câu 13: Cho các polime: tơ nilon-6, tơ lapsan, poli(vinyl axetat), tơ nilon-7, polistiren, PVC. Số polime tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, nóng là.
A. 5 B. 4 C. 3 D. 6
Câu 14: Cho Al từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2, AgNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 thì thứ tự các ion bị khử là
A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Mg2+ B. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+
C. Ag+, Cu2+, Fe3+, Mg2+ D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Mg2+
Câu 15: Dung dịch chứa muối X là quỳ tím hóa đỏ. Dung dịch chứa muối Y không làm quỳ tím hóa đỏ. Trộn hai dung dịch trên với nhau thấy có kết tủa và khí bay ra. Vậy X và Y có thể là cặp chất nào trong các cặp dưới đây.
A. NaHSO4 và NaHCO3 B. NaHSO4 và Ba(HCO3)2
C. NH4Cl và AgNO3 D. CuSO4 và BaCl2 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2013. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản