Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 24 đề thi

0
607
lượt xem
29
download
Xem 24 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014

Mô tả BST Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014

Tất cả các đề thi thử sẽ được tổng hợp trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay, chất lượng của các sở, các trường trong cả nước. Bộ đề thi thử này sẽ giúp các bạn có điều kiện ôn thi hiệu quả hơn. Chúng tôi chúc bạn đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014:

 

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014

Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp 2 muối KNO3 và Fe(NO3)2 trong bình chân không. Sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm 2 khí có tỉ khối so với H2 bằng 21,6. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là
A. 34,30%. B. 78,09%. C. 40,00%. D. 60,00%.
Câu 2: Dung dịch X chứa 0,1 mol FeCl2 và 0,2 mol FeSO4 làm mất màu vừa hết V ml dung dịch KMnO4 0,2 M trong môi trường H2SO4 dư. Giá trị của V là
A. 200. B. 400. C. 500. D. 300.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 29,16 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, C2H3COOH, và (COOH)2 thu được m gam H2O và 21,952 lít (đktc) CO2. Mặt khác 29,16 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít (đktc) CO2. Giá trị của m là
A. 10,8. B. 8,1. C. 12,6. D. 9,0.
Câu 4: Hỗn hợp X gồm axit fomic và axit axetic (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 7,42 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam ancol etylic (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là
A. 8,10. B. 9,072. C. 6,48. D. 10,125.
Câu 5: Hòa tan hết 26,5 gam hỗn hợp bột gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO bằng 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch X và 4,48 lít (đktc) H2. Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là
A. 95,2 gam. B. 86,5 gam. C. 99,7 gam. D. 88,7 gam.
Câu 6: Cho phản ứng sau: K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O. Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hoá học của phản ứng trên là
A. 31. B. 30. C. 24. D. 27.
Câu 7: Chất hữu cơ X mạch hở tác dụng với AgNO3/NH3, đun nóng thu được Ag. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn X thu được 2,3-đimetylbutan-1-ol. Số chất X phù hợp là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 8: Tiến hành 5 thí nghiệm sau:
- TN 1: Nhúng thanh sắt vào dung dịch FeCl3.
- TN 2: Nhúng thanh kẽm vào dung dịch CuSO4.
- TN 3: Cho thanh sắt tiếp xúc với thanh đồng rồi nhúng cả hai vào dung dịch HCl.
- TN 4: Nhúng thanh nhôm vào dung dịch NaOH.
- TN 5: Để một vật làm bằng thép trong không khí ẩm.
Số thí nghiệm xảy ra sự ăn mòn điện hóa học là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 9: Cho hiđrocacbon X mạch không phân nhánh phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ mol 1:1 thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,074% brom về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là
A. isobutilen. B. but-2-en. C. but-1-en. D. propilen.
Câu 10: Khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (X tạo bởi các amino axit có một nhóm amino và một nhóm cacboxylic) bằng lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng tăng so với X là 78,2 gam. Số liên kết peptit trong X là
A. 10. B. 9. C. 11. D. 12.
Câu 11: Cho 2,16 gam bột nhôm tan hết trong dung dịch HNO3 loãng lạnh thì thu được 0,448 lít (đktc) N2 và một dung dịch X. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung dịch X là
A. 17,04 gam. B. 11,36 gam. C. 17,44 gam. D. 14,78 gam.
Câu 12: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là
A. HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.
C. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. D. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4.
Câu 13: Tổng số hạt proton trong ion M2+ là 24. Vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn là
A. chu kỳ 4, nhóm VIB B. chu kỳ 4, nhóm IA
C. chu kỳ 4, nhóm IIA D. chu kỳ 4, nhóm VIIIB
Câu 14: Cho các thí nghiệm sau :
(1) Cho SiO2 tác dụng với dung dịch HF.
(2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S.
(3) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.
(4) Cho khí O3 tác dụng với Ag.
(5) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng.
Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 15: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat, có tỉ khối hơi so với heli là 19,25. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, tổng khối lượng CO2 và H2O thu được là a gam. Giá trị của a là
A. 8,48. B. 7,88. C. 8,20. D. 7,56.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản