Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
174
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2011

Mô tả BST Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2011

Nhằm giúp các bạn thí sinh có thêm tài liệu tham khảo cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ, eLib.vn tổng hợp các đề thi thử trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2011 để giới thiệu đến các bạn. Đây là bộ sưu tập các đề thi được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay của các ngôi trường có tiếng. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp bạn vững tâm hơn trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2011

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2011 dưới đây:

 

Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2011

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15g CaCO3 bằng dung dịch HCl và cho khí thoát ra hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 0,4M được dung dịch X. Cho lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch X thấy có m gam kết tủa. Giá trị kết tủa là:
A. 9,85g B. 17,94 g C. 7,25g D. 29,55g
Câu 2: 13,6g hỗn hợp Fe, Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư tạo dung dịch A và 2,24 lít khí (đkc). A tác dụng với xút dư tạo kết tủa, nung kết tủa trong không khí tới khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị m là:
A. 15g B. 14g C. 13g D. 16g
Câu 3: Hòa tan 17,4g hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13,44 lít khí (đkc). Nếu cho 34,8 gam hỗn hợp kim loại trên tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, lọc toàn bộ chất rắn tạo ra rồi hòa tan hết vào dung dịch HNO3 đặc nóng thì thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A. 11,2 lit B. 26,88 lit C. 53,76 lit D. 76,82 lit
Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng sau :
Khí A dd (A) B Khí A C D + H2O
vậy A,B,C,D lần lượt là
A. NO,dd HNO3,NH4Cl,NH4NO3,N2O B. NH3,ddNH3,NH4Cl,NH4NO3,NO
C. NH3,dd NH3,NH4NO3 ,NH4HCO3,CO2 D. NH3,dd NH3,NH4Cl,NH4NO3 ,N2O
Câu 5: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– và y mol SO42–. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là :
A. 0,01 và 0,03. B. 0,02 và 0,05. C. 0,05 và 0,01. D. 0,03 và 0,02.
Câu 6: Cho 9,12g hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 7,62g FeCl2 và m g FeCl3. Giá trị m là:
A. 9,75 B. 7,8 C. 8,75 D. 6,5
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp X gồm hai H,C thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6,16 lit khí O2 và thu được 3,36 lit CO2 .Giá trị của m là (thể tích khí đo đ kc)
A. 2,05 gam B. 2,03 gam C. 2,3 gam D. 3,2 gam
Câu 8: Trong các dãy chất sau đây ,dãy nào có các chất là đồng đẳng của nhau
A. CH3-O-CH3,CH3-CHO B. C2H6,CH4,C4H8
C. C2H5OH,CH3-CH2-CH2-OH D. câu a,b đúng
Câu 9: Hỗn hợp khí X (Cl2; O2) t/d vừa hết với 1 hỗn hợp gồm 13 g Zn và 9,6 g Cu tạo ra 34,8 g hỗn hợp các muối clorua và oxit của 2 kim loại. % thể tích của oxi và Clo trong hỗn hợp X là:
A. 52,16% và 47,84% B. 48,94% ; 51,06%
C. 37,12%; 62,88% D. Kết quả khác
Câu 10: Khi cho isopentan tác dụng với Cl2 (1:1) có ánh sáng khuếch tán, số sản phẩm thu được là:
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 11: Hòa tan 64g Cu trong 100ml H2SO4 98% (d = 1,8g/ml). Biết rằng phản ứng hoàn toàn, tính khối lượng CuSO4.5H2O thu được.
A. 225g B. 80g C. 468g D. 280g
Câu 12: Cho các dd đựng trong các lọ mất nhãn sau : K2CO3, Ca(NO3)2,HNO3,(NH4)2SO4 , NaOH chỉ dùng hoá chất nào sau đây để nhận biết đồng thời các chất trên :
A. H2SO4 B. NaCl C. Quì tím D. HCl
Câu 13: Có 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ mất nhãn: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl2. Có thể dùng kim loại nào dưới đây để phân biệt 4 dung dịch trên (không được sử dụng thêm thuốc thử khác)?
A. Ag B. Al C. Na D. Fe
Câu 14: Nung a gam đá vôi (chứa 5% tạp chât trơ) tới khối lượng không đổi, khí CO2 thoát ra được hấp thụ hết vào 962,5 ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M thu được 10 g kết tủa và dung dịch A chứa một muối tan. Tính a
A. 25g B. 40g C. 80g D. 30g
Câu 15: Cho phản ứng A + B  C + D. Nồng độ ban đầu CA = CB = 0,1 mol/l sau một thời gian nồng độ của A, B còn lại 0,04. Tốc độ phản ứng ở thời điểm này giảm bao nhiêu lần so với thời điểm ban đầu:
A. 6,25 lần B. 7,25 lần C. 4,25 lần D. 5,25 lần 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2011. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản