Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 24 đề thi

0
553
lượt xem
0
download
Xem 24 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2014

Mô tả BST Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2014

“Học đi đôi với hành” sẽ giúp các bạn tiến bộ nhanh chóng trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, điều này luôn đúng cho các bạn thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ năm nay. Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2014 có trên eLib.vn để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài thi. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ có một kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2014

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2014:

 

Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2014

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Cách nhận biết nào sau đây là không chính xác?
A. Để nhận biết khí NH3 và khí CH3NH2 ta dùng axit HCl đặc.
B. Để nhận biết CO và CO2 ta dùng nước vôi trong.
C. Để nhận biết O2 và O3 ta dùng dung dịch KI có lẫn hồ tinh bột.
D. Để nhận biết SO2 và SO3 ta dùng dung dịch nước brom.
Câu 2: Chất M có công thức phân tử là C3H12N2O3. Chất Q có công thức phân tử là CH8N2O3. Cho M, Q lần lượt phản ứng với dung dịch HCl cùng cho ra một khí Z. Mặt khác khi cho M, Q tác dụng với dung dịch NaOH thì M cho khí X còn Q cho khí Y. Phát biểu đúng là
A. X, Y làm quỳ ẩm hóa xanh.
B. Z vừa phản ứng được với NaOH vừa phản ứng được với HCl.
C. X, Y, Z phản ứng được với dung dịch NaOH.
D. MZ >MY >MX.
Câu 3: Thêm 3,0 gam P2O5 vào 12,5 ml dung dịch H3PO4 6,0% (d=1,03 g/ml). Nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dịch thu được là
A. 30,95%. B. 29,75%. C. 35,25%. D. 26,09%.
Câu 4: Cho các phát biểu sau:
(a) Người ta thường đựng axit flohiđric trong các lọ bằng thủy tinh.
(b) Tính axit của các dung dịch axit halogenhiđric tăng dần từ HF đến HI.
(c) Các muối bạc halogenua đều kết tủa nên người ta thường dùng dung dịch AgNO3 để phân biệt dung dịch có chứa anion halogenua.
(d) Trong công nghiệp, người ta điều chế flo bằng cách điện phân hỗn hợp KF và HF nóng chảy.
(e) Flo là phi kim mạnh nhất.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 5: Cho hợp chất hữu cơ X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu được sản phẩm Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều sinh ra chất khí vô cơ. X là
A. CH3CHO. B. CH3COONH4. C. C2H2. D. HCOONH4.
Câu 6: Hợp chất không hòa tan được Cu(OH)2 là
A. glixerol. B. propan-1,3-điol. C. etylen glicol. D. propan-1,2-điol.
Câu 7: Cho các phản ứng: AgNO3 + Fe(NO3)2 ---> Ag + Fe(NO3)3 và Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2. Dãy các ion được sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là
A. Ag+; Fe3+; H+; Fe2+. B. Fe2+; Fe3+; H+; Ag+. C. Fe2+; H+; Ag+; Fe3+. D. Fe2+; H+; Fe3+; Ag+.
Câu 8: Hỗn hợp khí X gồm clo và oxi. X phản ứng vừa hết với 10,5 gam hỗn hợp gồm Mg và Al (tỉ lệ mol tương ứng là 1:3) tạo ra 27,55 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit. Thành phần % theo số mol của các khí trong X là
A. 42,86% và 57,14%. B. 25% và 75%. C. 40% và 60%. D. 62,46% và 37,54%.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa khối B năm 2014. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản