Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 đề thi

0
209
lượt xem
0
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2013

Mô tả BST Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2013

Với sự hỗ trợ đắc lực của Internet, các bạn thí sinh hoàn toàn có thể tìm thấy trên eLib.vn bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2013. Đây là bộ đề thi chúng tôi sưu tầm nhằm giúp các bạn thí sinh có dịp thử sức với các đề thi thử để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm cho kỳ thi tới. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập các đề thi thử này sẽ hữu ích đối với các bạn thí sinh. Chúc các bạn một kỳ thi đầy mong đợi!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2013 dưới đây:

 

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2013

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 30,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 127 gam muối. Tính số mol HNO3 tối thiểu cần để tham gia các phản ứng trên?
A. 1,8. B. 1, 9. C. 1,1. D. 1,5.
Câu 2: Ion X3+ có tổng số hạt p, n, e là 37 hạt. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
A. Chu kỳ 3, nhóm VIA. B. Chu kỳ 3, nhóm IIA.
C. Chu kỳ 3, nhóm IIIA. D. Chu kỳ 2, nhóm IIIA.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH¬3, CH¬3-OH thu được 2,688 lít CO¬2(đktc) và 1,8 gam H2¬O. Mặt khác cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M thu được 0,96 gam CH¬3OH. Công thức của CxHy COOH là
A. C3H5COOH. B. C2H3COOH. C. C¬2H5COOH. D. CH¬3COOH.
Câu 4: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là
A. C2H4O2 và C3H6O2. B. C3H6O2 và C4H8O2.
C. C2H4O2 và C5H10O2. D. C3H4O2 và C4H6O2.
Câu 5: Cho các polime sau: poli (vinyl clorua); tơ olon; cao su Buna; nilon – 6,6; thủy tinh hữu cơ; tơ lapsan; poli stiren. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 6: Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgCO3. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan Z. Cho khí CO dư qua bình chứa Z nung nóng được hỗn hợp rắn E (Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn). E chứa tối đa:
A. 2 đơn chất và 2 hợp chất. B. 1 đơn chất và 2 hợp chất.
C. 3 đơn chất. D. 2 đơn chất và 1 hợp chất.
Câu 7: Hỗn hợp X gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl có tổng khối lượng là 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 17,472 lít O2 (đktc) và chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Y tác dụng vừa đủ 0,36 lít dung dịch K2CO3 0,5M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl trong X. Phần trăm khối lượng KClO3 trong X là
A. 58,55%. B. 23,51%. C. 81,37%. D. 47,62%.
Câu 8: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 10,8 gam. B. 9,6 gam. C. 9,4 gam. D. 8,2 gam.
Câu 9: X là hỗn hợp gồm C2H2 và H2 có = 5. Đun X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có = 9,375. Lấy 0,16 mol Y cho đi qua bình đựng Br2 dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình dựng Br2 tăng thêm m (g). Kết luận nào sau đây là chính xác nhất?
A. m= 1,68. B. 0,78 ≤ m ≤ 1,68. C. m = 3,0. D. m= 0,78.
Câu 10: Chất hữu cơ G chứa vòng benzen có công thức phân tử là C7H8O2. Biết G tác dụng với dd NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1: 1. Số CTCT thỏa mãn của G là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản