Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 10 đề thi

0
279
lượt xem
0
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014

Mô tả BST Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014

Tất cả đề và đáp án thi thử môn Toán sẽ được tổng hợp trong Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014 trên eLib.vn. Bạn là người yêu thích môn Toán hay là thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ cũng đều có thể sở hữu nó. Việc thử sức với nhiều dạng bài tập sẽ giúp bạn củng cố kiến thức và kỹ năng làm Toán của mình. Hi vọng, bộ sưu tập các đề thi thử này sẽ giúp các bạn giỏi Toán đồng thời đạt điểm cao trong kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014 dưới đây:

Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn 1,88g một muối nitrat của kim loại hoá trị II thấy thoát ra 0,56 lit hỗn hợp khí (đktc). Công thức của muối nitrat là:
A. Hg(NO3)2 B. Zn(NO3)2 C. Fe(NO3)2 D. Cu(NO3)2
Câu 2: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron:1s22s22p63s23p4. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hidro của X là:
A. XO3 và XH2 B. XO2 và XH4 C. X2O7 và XH D. X2O5 và XH3
Câu 4: Có 2 nguyên tố X (Z = 19); Y (X = 17) hợp chất tạo bởi X và Y có công thức và kiểu liên kết là
A. X2Y, liên kết ion B. XY, liên kết cộng hóa trị có cực
C. XY2, liên kết cộng hóa trị có cực D. XY, liên kết ion
Câu 5: Cho a mol Ca(OH)2 tác dụng với b mol H3PO4 chỉ thu được muối canxi đihidrophotphat. Tỉ lệ a: b là
A. 1:1 B. 3:2 C. 2:1 D. 1:2
Câu 6: Cho X là hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là
A. 87,4 B. 77,6 C. 83,2 D. 73,4
Câu 7: Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →
(3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 →
(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →
Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:
A. (2), (3), (4), (6).
B. (1), (2), (3), (6).
C. (1), (3), (5), (6).
D. (3), (4), (5), (6).
Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn 50 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là
A. 73,6% B. 84,2%. C. 50%. D. 40%.
Câu 9: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 21,92 B. 39,40 C. 23,64 D. 15,76
Câu 10: Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat?
A. Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ. B. Sản xuất xi măng.
C. Sản xuất đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ). D. Sản xuất thuỷ tinh.
Câu 11: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4.860.000 (u). Vậy số mắc xích của glucozơ có trong xenlulozơ nếu trên là:
A. 35.000 B. 30.000 C. 25.000 D. 27.000
Câu 12: Hỗn hợp X gồm hiđro và các hiđrocacbon no, chưa no. Cho Z vào bình có niken xúc tác, đun nóng bình một thời gian ta thu được hỗn hợp Z. Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp X bằng khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp Z.
B. Số mol oxi tiêu tốn để đốt hoàn toàn hỗn hợp X luôn bằng số mol oxi tiêu tốn khi đốt hoàn toàn hỗn hợp Z.
C. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cho số mol CO2 và số mol nước luôn bằng số mol CO2 và số mol nước khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z.
D. Số mol X - Số mol Z = Số mol H2 tham gia phản ứng.
Câu 13: Tiến hành các thí nghiệm sau
(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.
(b) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.
(c) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.
(d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3, trong NH3 dư, đun nóng.
(e) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là
A. 5. B. 4 C. 3 D. 2 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản