Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2015

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
264
lượt xem
26
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2015

Mô tả BST Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2015

Những đổi mới trong kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ trở thành mối quan tâm của toàn xã hội thì áp lực của các sĩ tử càng nặng nề. Để các bạn có thêm tài liệu hay cho tủ sách ôn thi của mình, eLib.vn xin giới thiệu bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2015. Các tài liệu của bộ sưu tập này được chọn lọc từ các đề thi thử hay, chất lượng của các trường trong cả nước. Hi vọng với bộ đề thi này, các bạn thí sinh sẽ có thêm niềm tin vào kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2015

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2015 dưới đây:

 

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2015

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: [ 40 câu: từ câu 1 đến câu 40 ].
Câu 1. X là một nguyên tử thuộc chu kì 4, và có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng.
(1). X có thể là một nguyên tố thuộc nhóm chính.
(2). X có thể là một nguyên tố thuộc nhóm phụ.
(3). X có thể là một kim loại không tác dụng được với axit sunfuric loãng.
4). X có thể là một kim loại có số electron độc thân nhiều hơn 1.
Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định cho ở trên.
A. 1 nhận định. B. 2 nhận định. C. 3 nhận định. D. 4 nhận định.
Câu 2. Thứ tự giảm dần của bán kính nguyên tử và ion nào sau đây đúng:
A. Ne> Na+>Mg2+. B. Na+>Ne> Mg2+.
B. C. Na+> Mg2+>Ne. D. Mg2+>.Ne> Na+.
Câu 3. Cho các phản ứng hóa học sau đây: có bao nhiêu phương trình phản ứng không thuộc phản ứng oxi hóa khử.
(1). Fe3O4 + 8HCl 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O. (5). 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O.
(2). CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2. (6). 2NaHCO3 Na¬2CO3 + CO2 + H2O.
(3). P2O5 + H2O 2H3PO4. (7). 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2.
(4). 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2. (8). Na2SO3 + H2SO4 đặc, nóng  Na2SO4 + SO2 + H2O.
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 4. Khi nhiệt độ tăng lên 10oC, vận tốc của phản ứng tăng lên 2 lần. Vậy để tốc độ của phản ứng đang thực hiện ở 20oC tăng lên 32 lần thì phải tăng nhiệt độ của phản ứng lên bao nhiêu độ?
A. 1200 B. 70o C. 80o D. 60o.
Câu 5. Trong 3 dung dịch có các loại ion sau: Ba2+, Mg2+, Na+, SO , CO , NO . Mỗi dung dịch chỉ chứa một loại anion và một loại cation. Cho biết đó là 3 dung dịch nào?
A. Ba(NO3)2, MgCO3, Na2SO4 B. BaCO3, MgSO4, NaNO3
C. Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3 D. BaSO4, Mg(NO3)2, Na2CO3
Câu 6. Một dung dịch X có chứa Ca2+ a mol ; Mg2+ b mol ; NO3- 0,3 mol và Cl- 0,1 mol. Thể tích dung dịch Na2CO3 1M cần cho vào dung dịch X để loại bỏ hết ion Ca2+ và ion Mg2+ là
A. 300 ml B. 200ml C. 100 ml D. 400 ml
Câu 7. Cho các phương trình phản ứng hóa học sau đây:
(A) + O2 (B) + H2O. (C) + O2 ( B.) (A) + (B) (C)
Biết (B) là một chất khí là một trong các khí gây nên hiện tượng mưa axit.
Chọn nhận định đúng:
A. (A) vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
B. (A) có khả năng hòa tan vào nước.
C. (C) có thể phản ứng được với dung dịch HCl.
D. (B) chỉ có tính oxi hóa.
Câu 8. Dãy các chất nào sau đây đều phản ứng được với dung dịch NH3 ?
A. CuSO4, Be(OH)2, Al(OH)3
B. khí clo, khí oxi, AgCl
C. khí sunfurơ, Mg(OH)2, Zn(OH)2
D. Cu(OH)2, dung dịch HCOOH, dung dịch BaCl2
Câu 9. Tiến hành hai thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;
- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 1M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là
A. V1 = V2. B. V2 = 10V1. C. V1 = 10V2. D. V1 = 2V2.
Câu 10. Cho hỗn hợp có a mol Zn tác dụng với dung dịch chứa b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và chất rắn Y. Biết 0,5c<a< b + 0,5c. Ta có :
A. dung dịch X chứa 1 muối và Y có 2 kim loại.
B. dung dịch X chứa 2 muối và Y chứa 2 kim loại.
C. dung dịch X chứa 3 muối và Y chứa 2 kim loại.
D. dung dịch X chứa 2 muối và Y có 1 kim loại. + IA, IIA, Al, Fe. 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2015 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
Đồng bộ tài khoản