Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 đề thi

0
177
lượt xem
2
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2010

Mô tả BST Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2010

Làm cách nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới? Thư viện ELib gợi ý bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2010 như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2010

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2010:

 

Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2010

Câu 1: Dấu hiệu bản chất của một quần thể là:
A. Tập hợp các cá thể cùng loài
B. Sống trong một khoảng không gian xác định
C. Có khả năng giao phối với nhau
D. Các cá thể tồn tại qua thời gian lịch sử, có khả năng thích nghi với môi trường sống và có thể tồn tại độc lập
Câu 2: Cơ chế điều hoà số lượng cá thể trong quần thể là:
A. Sự thống nhất tương quan giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử
B. Số lượng thức ăn trong môi trường
C. Khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể
D Các điều kiện của môi trường sống
Câu 3: Trong quần thể sinh vật ở cạn gồm các loài: thực vật, châu chấu, gà, chuột, dê, cáo. Nếu quần thể này bị nhiễm độc thì loài sinh vật bị nhiễm độc nặng nhất là:
A. Thực vật ; B. Dê ; C. Cáo ; D. Gà.
Câu 4: Giả sử có đoạn gen dài 5100A0, số liên kết hoá trị của gen này được xác định bằng?
A.3000 liên kết B. 2998 liên kết
C. 5998 liên kết D. Không thể xác định được
Câu 5: Qúa trình tổng hợp Protêin gồm các bước lần lượt là?
A Sao mã -> hoạt hoá aa -> tổng hợp chuỗi polipeptit
B Hoạt hoá aa -> tổng hợp chuỗi polipeptit -> sao mã.
C Hoạt hoá aa -> sao mã -> tổng hợp chuỗi polipeptit.
D Sao mã -> tổng hợp chuỗi polipeptit -> hoạt hoá aa.
Câu 6: Cho cơ thể có kiểu gen AaBbCcDd, các gen liên kết hoàn toàn, số kiểu giao tử được tạo ra là?
A. 2 loại C. 6 loại B 4 loại D. 8 loại
Câu 7: Quy luật di truyền và phép lai nào sẽ không xuất hiện tỉ lệ phân tính 3:1 ở thế hệ sau:
A. Quy luật phân tính; Aa x Aa, gen trội hoàn toàn.
B. Quy luật liên kết gen; AB x AB gen trội, trội hoàn toàn.
                                      ab ab
C. Quy luật liên kết gen; AB x AB gen trội, trội không hoàn toàn.
                                      ab ab
D. Quy luật gen liên kết với giới tính; XAXa x XAY gen trội, trội hoàn toàn
Câu 8: Để xác định các gen phân li độc lập hay liên kết, người ta hay sử dụng phép lai?
A. Thuận nghịch B. Lai phân tích. C. Lai trở lại D. Cả A và B.
Câu 9: Lai phân tích một cây đậu Hà Lan mang kiểu hình trội thế hệ sau được tỉ lệ là 50% vàng, trơn, 50% xanh, trơn, cây đậu Hà Lan đó có kiểu gen?
A. AaBB B. AABB C. AABb D. Aabb
Cho A quy định vàng, a: xanh; B: trơn; b: nhăn.
Câu 10: Loại đột biến NST nào dưới đây có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia vì làm tăng đột biến của enzim amylaza?
A. Chuyển đoạn nhỏ B. Lặp đoạn NST C. Đảo đoạn NST D. Mất đoạn NST
Câu 11: Trong các dạng đột biến cấu trúc NST thì dạng nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất?
A. Mất đoạn NST B. Lặp đoạn NST
C. Chuyển đoạn NST D. Đảo đoạn NST.
Câu 12: Đột biến gen ở vị trí nào dưới đây gây hậu quả nghiêm trọng nhất?
A. Mất ba nuclêôtit ở vị trí trước bộ ba mã kết thúc.
B. Thay thế cặp nul sau bộ ba sao mã mở đầu.
C. Đảo vị trí ở cặp nul ở vị trí sau bộ ba sao mã mở đầu.
D. Thêm 1 cặp nui ở vị trí sau bộ ba mã mở đầu
Câu 13: ở một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 20. Hãy xác định số NST có trong thể 1 nhiễm?
A. 10 C. 19 B. 21 D. 9
Câu 14: Hậu quả của hiện tượng lặp đoạn NST là gì?
A. Thường gây chết.
B. Không ảnh hưởng đến kiểu hình do không mất gen.
C. Có thể làm tăng cường hoặc giảm bớt mức độ biểu hiện tính trạng.
D. Làm tăng số lượng gen -> tăng kích thước cơ thể.
Câu 15: Sự rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST trong nguyên phân sẽ làm xuất hiện dòng tế bào?
A. 4n B. 3n C. 2n D. 2n + 2

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2010. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản