Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 17 đề thi

0
607
lượt xem
24
download
Xem 17 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2010

Mô tả BST Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2010

Kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ căng thẳng và nhiều lo âu gần tới. Tuy nhiên, các bạn thí sinh cũng đừng quá lo lắng, eLib.vn sẽ luôn đồng hành với các bạn trong từng kỳ thi. Chúng tôi sưu tập Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2010 nhằm giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập có thể có trong các đề thi TN THPT QG & ĐHCĐ. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2010

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2010 dưới đây:

 

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2010

Câu 1: The onset of the disease is shown by a feeling of faintness.
A. One feels faint if the disease is over.
B. A feeling of faintness signals the final stage of the disease.
C. The first sign of the disease is a feeling of faintness.
D. Faintness causes the disease.
Câu 2: I find myself at a loss to understand Harold’s behaviour.
A. I have to lose a lot to understand Harold’s behaviour.
B. I lost contact with Harold, so I couldn’t understand his behaviour.
C. I find Harold’s behaviour quite incomprehensible.
D. I understand Harold’s behaviour completely.
Câu 3: She strikes me as a very effective teacher.
A. I make an effective impression on the teacher.
B. As a teacher, she always strikes me.
C. My impression of her is that she is a very effective teacher.
D. She is such an effective teacher that she always strikes her students.
Câu 4: Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.
A. We weren’t as much impressed by the new cinema’s look as it’s cost.
B. We were not impressed by the new cinema at all because it looked rather expensive.
C. We were very impressed by the new cinema,but found it rather expensive.
D. The new cinema was more expensive than we expected.
Câu 5: There is absolutely no truth in that rumor.
A. That rumor is true to some extent.
B. That rumor is absolutely true.
C. There is some absolutely true rumor.
D. That rumor is absolutely false.
Câu 6: But for his father’s early retirement, Richard would not have taken over the family business.
A. Richard’s father didn’t want him to take over the family business despite his retirement.
B. His father retired early, but he still ran the family business.
C. Richard didn’t take over the family business because his father didn’t retire.
D. Richard only took over the family business because his father decided to retire early.
Câu 7: In spite of their differences, Jim and John plan to be roommates.
A. Jim and John are too different to be roommates
B. Jim and John intend to be roommates, even though they are different.
C. Jim and John will be dfferent roommates
D. Jim and John do not like each other.
Câu 8: No matter how hard Fred tried to start the car ,he didn’t succeed.
A. However hard Fred tried ,he couldn’t start the car.
B. Fred tried hard to start the car, and with success.
C. It’s hard for Fred to start the car because he never succeeded.
D. Fred tried very hard to start the car, and succeeded.
Câu 9: In all probability, he is coming.
A. He is coming very soon.
B. Undoubtedly, he will come.
C. He is very likely to come.
D. He is bound not to come.
Câu 10: “Would you like some coffee?”, Peter asked me.
A. Peter asked me if I liked coffee.
B. Peter asked me to make him a cup of coffee.
C. Peter, do you like some coffee?
D. Peter offered to give me some coffee.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2010. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản