Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 của Đại học Vinh lần 1

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
149
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 của Đại học Vinh lần 1

Mô tả BST Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 của Đại học Vinh lần 1

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 của Đại học Vinh lần 1 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi ĐHCĐ năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Chúng tôi chúc bạn một kỳ thi đầy triển vọng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 của Đại học Vinh lần 1

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 của Đại học Vinh lần 1 dưới đây:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1 ­ NĂM 2014 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN  Môn:  TOÁN;  Khối: B và D;  Thời gian làm bài: 180 phút 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 
2 x - 3 
Câu 1 (2,0 điểm).  Cho hàm số  y  = . 
x - 1 
a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số đã cho. 
b)  Tìm  m  để  đường  thẳng  d : x + 3 y + m = 0  cắt  (H)  tại  hai  điểm  M,  N  sao  cho  tam  giác  AMN  vuông  tại 
điểm A  0). 
(1;
Câu 2 (1,0 điểm).  Giải phương trình  sin 3x + 2cos2 x = 3 + 4sin x + cos x(1 + sin x). 


Câu 3 (1,0 điểm).  Giải phương trình 16
( x +1- 2 x +1 )  .8 2 x +1 = 4 x + 2 . 

3 x + 2ln(3 x + 1) 
Câu 4 (1,0 điểm).  Tính tích phân  I = ò  2 
dx 


( x + 1) 
Câu 5 (1,0 điểm).  Cho hình lăng trụ tam giác đều  ABC.  1 B1C  có  AA1  = a 2,  đường thẳng  B1 C  tạo với mặt 
A 1 

phẳng  ( ABB1 A )  một  góc  450 .  Tính  theo  a  thể  tích  khối  lăng  trụ  đã  cho  và  khoảng  cách  giữa  hai  đường 

thẳng  AB  và BC. 


Câu  6 (1,0 điểm).  Giả sử  x, y,  z là  các số thực  không  âm  và thỏa mãn  0 < ( x + y ) 2 + ( y + z )2 + ( z + x )2  £ 18. 
( x + y + z  4 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  P = x 2 + y 2 + z  -


3( x + y + z 2 ) 
2 2


II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)  Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần a hoặc phần b) 
a. Theo chương trình Chuẩn 
Câu 7.a (1,0 điểm).  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  Oxy  cho tam giác ABC có  M (2; 1)  là trung điểm cạnh AC, 

điểm  H (0; - 3)  là chân đường cao kẻ từ A, điểm  E (23; - 2)  thuộc đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ C. Tìm tọa 
độ điểm B biết điểm A thuộc đường thẳng  d : 2 x + 3 y - 5 = 0  và điểm C có hoành độ dương. 
x + 2 y - 1 z - 2 
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong  không  gian  với  hệ tọa độ  Oxyz  cho đường thẳng  d : 
,  = = và  hai 
1 - 1 2 
mặt phẳng  ( P ) : x + 2 y + 2 z + 3 = 0, (Q ) : x - 2 y - 2 z + 7 = 0.  Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc d, đồng 
thời tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) và (Q). 
Câu 9.a (1,0 điểm).  Cho tập hợp E = {1, 2, 3, 4, 5}  Gọi M là tập hợp tất cả các số tự nhiên có ít nhất 3 chữ số, 

các chữ số đôi một khác nhau thuộc E. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc M. Tính xác suất để tổng các chữ số của 
số đó bằng 10. 
b. Theo chương trình Nâng cao 
Câu  7.b  (1,0  điểm).  Trong  mặt  phẳng  với  hệ  tọa  độ  Oxy  cho  hai  điểm  A(1; 2), B  1)  và  đường  thẳng 
,  (4;
D : 3 x - 4 y + 5 = 0.  Viết phương trình đường tròn đi qua A, B và cắt D  tại C, D sao cho  CD = 6. 
Câu  8.b  (1,0  điểm).  Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz  cho  điểm  M (1; 1; 0)  và  hai  đường  thẳng 

x -1 y - 3 z -1 x - 1 y + 3 z - 2 
d1 : = = , d 2  : = = .  Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với  d  và  d 
1  2 
1 -1 1 -1 2 - 3 
đồng thời cách M một khoảng bằng  6. 
Câu 9.b (1,0 điểm).  Tìm số nguyên dương n thỏa mãn 
1 0 1 1 1 2 1 3  ( -1) n  n  1 
Cn - Cn + C n - Cn + . . . + C  =
n  . 
2 3 4 5 n + 2 156 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 của Đại học Vinh lần 1. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản