Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Hà Nội đợt 1

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 11 đề thi

0
378
lượt xem
4
download
Xem 11 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Hà Nội đợt 1

Mô tả BST Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Hà Nội đợt 1

Tất cả các đề thi thử sẽ được tổng hợp trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Hà Nội đợt 1. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay, chất lượng của các sở, các trường trong cả nước. Bộ đề thi thử này sẽ giúp các bạn có điều kiện ôn thi hiệu quả hơn. Chúng tôi chúc bạn đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Hà Nội đợt 1

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Hà Nội đợt 1:

 

Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh

 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions from 1 to 3.

Question 1: A. entrepreneur B. extracurricular C. autobiography D. disciplinary
Question 2: A. elaborately B. flamingo C. embryo D. gazelle
Question 3: A. e-book B. quick-witted C. in-depth D. white-collar

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions from 4 to 5.

Question 4: A. markedly B. cooked C. punished D. laughed
Question 5: A. recollect B. restore C. preface D. predator

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 6: ___________ giraffe is the tallest of all __________animals.
A. A/ ø B. ø/ the C. The/ ø D. A/ the
Question 7: By the year 2050, many people currently employed __________ their jobs.
A. have lost B. will be losing C. will have lost D. are losing
Question 8: He may be shy now, but he will soon come out of his __________ when he meets the right girl.
A. shoe B. shell C. shed D. hole
Question 9: She had just enough time to __________ the report before the meeting.
A. dip into B. get through C. turn round D. go into
Question 10: We’d better phone __________ the restaurant to reserve a table.
A. at B. ø C. to D. for
Question 11: He was a natural singer with a voice that was as clear as_________.
A. a water fall B. a mirror C. a bell D. a lake
Question 12: “What do you do for a living?” – “___________.”
A. I work in a bank B. I get a high salary, you know.
C. I want to be a doctor, I guess D. It’s hard work, you know.
Question 13: Governments shoud __________ international laws against terrorism.
A. bring in B. bring up C. bring about D. bring back
Question 14: The documentary was so __________ that many viewers cried.
A. touchy B. moody C. moved D. touching
Question 15: Joe, remember that I’m __________ you to see that there’s no trouble at the party on Sunday.
A. relying on B. waiting for C. believing in D. depending on

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Hà Nội đợt 1. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản