Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Toán

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
112
lượt xem
3
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Toán

Mô tả BST Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Toán

Elib.vn luôn đồng hành cùng với các bạn thí sinh trong việc chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ đạt kết quả cao. Chúng tôi đã sưu tầm để giới thiệu bộ sưu tập Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Toán đến với các bạn thí sinh. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Toán

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Toán:

 

Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1 ­ NĂM 2014 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN  Môn:  TOÁN;  Khối: A và A1;  Thời gian làm bài: 180 phút 


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 
2 x - 3 
Câu 1 (2,0 điểm).  Cho hàm số  y  = . 
x - 1 
a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số đã cho. 
b)  Tìm  m  để  đường  thẳng  d : x + 3 y + m = 0  cắt  (H)  tại  hai  điểm  M,  N  sao  cho  tam  giác  AMN  vuông  tại 
điểm A  0). 
(1;
Câu 2 (1,0 điểm).  Giải phương trình  sin 3x + 2cos2 x = 3 + 4sin x + cos x(1 + sin x). 
Câu 3 (1,0 điểm).  Giải bất phương trình  4 x + 1 + 2 2 x + 3 £ ( x - 1)( x 2  - 2). 

3 x + 2ln(3 x + 1) 
Câu 4 (1,0 điểm).  Tính tích phân  I = ò  2 
dx 


( x + 1) 
Câu 5 (1,0 điểm).  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác vuông tại S, 
hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc cạnh AD sao cho  HA = 3HD.  Gọi M là trung 
điểm của AB. Biết rằng  SA = 2 3  và đường thẳng SC tạo với đáy một góc  300 .  Tính theo a thể tích khối chóp 
a
S.ABCD và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBC). 
Câu 6 (1,0 điểm).  Giả sử x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn  5( x 2 + y 2 + z 2 ) = 6( xy + yz + zx ).  Tìm giá 
trị lớn nhất của biểu thức  P = 2( x + y + z ) - ( y 2 + z 2 ). 

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)  Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần a hoặc phần b) 
a. Theo chương trình Chuẩn 
Câu 7.a (1,0 điểm).  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  Oxy  cho tam giác ABC có  M (2; 1)  là trung điểm cạnh AC, 

điểm  H (0; - 3)  là chân đường cao kẻ từ A, điểm  E (23; - 2)  thuộc đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ C. Tìm tọa 
độ điểm B biết điểm A thuộc đường thẳng  d : 2 x + 3 y - 5 = 0  và điểm C có hoành độ dương. 
x + 2 y - 1 z - 2 
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong  không  gian  với  hệ tọa độ  Oxyz  cho đường thẳng  d : 
,  = = và  hai 
1 - 1 2 
mặt phẳng  ( P ) : x + 2 y + 2 z + 3 = 0, (Q ) : x - 2 y - 2 z + 7 = 0.  Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc d, đồng 
thời tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) và (Q). 
Câu 9.a (1,0 điểm).  Cho tập hợp E = {1, 2, 3, 4, 5}  Gọi M là tập hợp tất cả các số tự nhiên có ít nhất 3 chữ số, 

các chữ số đôi một khác nhau thuộc E. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc M. Tính xác suất để tổng các chữ số của 
số đó bằng 10. 
b. Theo chương trình Nâng cao 
Câu  7.b  (1,0  điểm).  Trong  mặt  phẳng  với  hệ  tọa  độ  Oxy  cho  hai  điểm  A(1; 2), B  1)  và  đường  thẳng 
,  (4;
D : 3 x - 4 y + 5 = 0.  Viết phương trình đường tròn đi qua A, B và cắt D  tại C, D sao cho  CD = 6. 
Câu  8.b  (1,0  điểm).  Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz  cho  điểm  M (1; 1; 0)  và  hai  đường  thẳng 

x -1 y - 3 z -1 x - 1 y + 3 z - 2 
d1 : = = , d 2  : = = .  Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với  d  và  d 
1  2 
1 -1 1 -1 2 - 3 
đồng thời cách M một khoảng bằng  6. 
Câu 9.b (1,0 điểm).  Tìm số nguyên dương n thỏa mãn 
1 0 1 1 1 2 1 3  ( -1) n  n  1 
Cn - Cn + C n - Cn + . . . + C  =
n  . 
2 3 4 5 n + 2 156 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Toán. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản