Đề thi thử ĐH môn Anh khối D, A1 năm 2014 trường THPT Đinh Tiên Hoàng

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
66
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Anh khối D, A1 năm 2014 trường THPT Đinh Tiên Hoàng

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Anh khối D, A1 năm 2014 trường THPT Đinh Tiên Hoàng

Kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ đang gần kề, thí sinh khắp cả nước đang cùng một tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Để các bạn thí sinh có thêm tài liệu cho việc ôn thi, eLib.vn xin giới thiệu bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Anh khối D, A1 năm 2014 trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Đây là những đề thi thử hay, được lọc từ các ngôi trường có tiếng trong cả nước. Chúng tôi chúc bạn kỳ thi tới thật thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Anh khối D, A1 năm 2014 trường THPT Đinh Tiên Hoàng

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử ĐH môn Anh khối D, A1 năm 2014 trường THPT Đinh Tiên Hoàng:

 

Đề thi thử ĐH môn Anh khối D, A1 năm 2014 trường THPT Đinh Tiên Hoàng

I. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 1: Last year she earned _______ her brother.
A. twice as much as B. twice more than
C. twice as many as D. twice as more as
Question 2: Little ______ he know how much suffering he has caused.
A. didn’t B. should C. won’t D. does
Question 3: The politician tried to arouse the crowd, but most of them were ________ to his arguments.
A. closed B. indifferent
C. careless D. dead
Question 4: Hint: Can you take the day off tomorrow? + TMK: Well, I’ll have to get ____ from my boss.
A. permission B. licence C. allowance D. permit
Question 5: I do not believe that this preposterous scheme is _____ of our serious consideration.
A. worthy B. worth C. worthwhile D. worthless
Question 6: __________ the fifth largest among the nine planets that make up our solar system.
A. The Earth being B. The Earth is
C. That the Earth is D. Being the Earth
Question 7: Hint: “I have passed all my examinations !” + TMK: “_________”
A. My dear! B. Best wishes! C. Well done! D. That’s very well!
Question 8: Very often the chocolate inside is not as exciting as its ________.
A. coat B. paper C. cover D. wrapper
Question 9: I’ve been ______ advised not to say anything.
A. seriously B. greatly C. strongly D. significantly
Question 10: Dr. Evans has _________ a valuable contribution to the life of the school.
A. done B. created C. caused D. made
Question 11: No matter _______, Mozart was an accomplished composer while still a child.
A. how it seems remarkable B. how remarkable it seems
C. it seems remarkable how D. how seems it remarkable
Question 12: You may borrow as many books as you like, provided you show them to ___ is at the desk.
A. whoever B. who C. whom D. which
Question 13: It was difficult to guess what her ________ to the news would be.
A. feelings B. reaction C. capital D. opinion
Question 14: ________ some countries have ruined their agriculture, squandering money on uneconomic factories, the Ivory Coast has stuck to what it is good at.
A. After B. During C. When D. While
Question 15: Tom: “May I smoke?” + Jerry: “________”
A. What suits you? B. You are free
C. Accommodate yourself! D. Go ahead! 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Anh khối D, A1 năm 2014 trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản