Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B lần 3 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
221
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B lần 3 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2014

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B lần 3 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2014

Kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ căng thẳng và nhiều lo âu gần tới. Tuy nhiên, các bạn thí sinh cũng đừng quá lo lắng, eLib.vn sẽ luôn đồng hành với các bạn trong từng kỳ thi. Chúng tôi sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B lần 3 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2014 nhằm giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập có thể có trong các đề thi TN THPT QG & ĐHCĐ. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B lần 3 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2014

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B lần 3 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2014 dưới đây:

I. PHẦN CHUNG: Dành cho tất cả các thí sinh( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: X là dẫn xuất đibrom sinh ra khi cho isopentan phản ứng với brom có chiếu sáng. Thủy phân hoàn toàn X cho hợp chất hữu cơ đa chức Y hòa tan được Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của Y là
A. 6. B. 3. C. 4. D. 8.
Câu 2: Nung 8,13 gam hỗn hợp X gồm hai muối natri của 2 axit cacboxylic (một axit đơnchức và một axit hai chức) với vôi tôi xút dư thu được 1,68 lít khí metan (đktc). Hãy cho biết nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X bằng oxi thì thu được bao nhiêu gam Na2CO3?
A. 5,565 gam. B. 6,36 gam. C. 4,77 gam. D. 3,975 gam.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol thu được 7,84 lít CO2 (ở đktc)và 10,8 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 10,35 gam Na thu được chất rắn cókhối lượng nặng hơn 10 gam so với X. Hai ancol trong X là
A. metanol và etanđiol. B. metanol và propan-1,3-điol.
C. etanol và propan-1,2,3-triol. D. metanol và etanol.
Câu 4: Trong các hợp chất sau: C3H4O2, C4H6O2, C3H6O2, C4H8O2. Hãy chọn hợp chất là este mà khi bị thuỷ phân có thể thu được 2 sản phẩm đều có phản ứng tráng gương:
A. C3H6O2 và C4H8O2. B. C3H4O2 và C4H6O2.
C. C4H6O2 và C4H8O2 D. C3H4O2 và C3H6O2.
Câu 5: Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Số gam muối có trong dung dịch X là
A. 40,2 gam B. 38,4 gam C. 32,6 gam D. 36,6 gam
Câu 6: Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau

Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là
A. 25,625 tấn B. 37,875 tấn. C. 5,806 tấn. D. 17,857 tấn
Câu 7: Xác định chất X trong dãy chuyển hóa sau:

Câu 8: X, Y, Z, T là các khí khác nhau: O3, F2, Cl2, O2. Sục X vào (KI + hồ tinh bột) thấy có màu xanh. Sục Y vào dung dịch NaCl sinh ra khí Z. Thổi Z vào lá Ag đun nóng không thấy Ag mất ánh kim. T làm tàn đóm đỏ thấy bùng cháy. Hỏi O3 là khí nào?
A. X B. Z C. T. D. Y
Câu 9: Cho các chất sau: axit benzoic(X), axit acrylic(Y), axit propinoic(Z). Sự sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit là:
A. X < Y
Câu 10: Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,03 mol HNO3 và 0,18 mol H2SO4 thu được dung dịch X và 0,01 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho 0,04 mol Cu vào X thấy có khí NO tiếp thục thoát ra, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 23,76. B. 19,44. C. 28,00. D. 16,94.
Câu 11: Cho 15,2 gam một hợp chất hữu cơ A phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B chỉ thu được hơi nước và 23,6 gam hỗn hợp muối khan C. Đốt cháy hoàn toàn C thu được Na2CO3, 14,56 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O.
Biết công thức phân tử của A trùng với công thức đơn giản nhất, số công thức cấu tạo của A thỏa mãn là
A. 12 B. 8 C. 13 D. 14
Câu 12: Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được 11 gam chất rắn Y và O2. Trộn lượng O2 trên với không khí theo tỉ lệ thể tích VO2 : VKK = 1 : 3 trong một bình kín ta thu được hỗn hợp khí Z. Cho vào bình 0,576 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí O2, N2, CO2, trong đó CO2 chiếm 25% thể tích. Giá trị m là
A. 12,92. B. 12,672. C. 12,536. D. 12,73. 

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B lần 3 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2014. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản