Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 1 THPT Bình Gia, Lạng Sơn

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
109
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 1 THPT Bình Gia, Lạng Sơn

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 1 THPT Bình Gia, Lạng Sơn

Nhằm giúp các bạn thí sinh có thêm tài liệu tham khảo cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ, eLib.vn tổng hợp các đề thi thử trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 1 THPT Bình Gia, Lạng Sơn để giới thiệu đến các bạn. Đây là bộ sưu tập các đề thi được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay của các ngôi trường có tiếng. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp bạn vững tâm hơn trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 1 THPT Bình Gia, Lạng Sơn

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 1 THPT Bình Gia, Lạng Sơn dưới đây:

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Li = 7.
Câu 1: Hỗn hợp X gồm etilen, butadien, propin. Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X bằng oxi vừa đủ thu được 15,68 lít CO2. Mặt khác, V lít hỗn hợp X có khả năng làm mất màu vừa đủ 64 gam Brom trong dung dịch. Các khí đo ở đktc. Số mol propin trong X là:
A. 0,3 B. 0,2 C. 0,1 D. 0,15
Câu 2: Hỗn hợp X gồm 0,05 mol một ancol no, đơn chức, mạch hở và a mol hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ 0,335 mol khí oxi thu được 0,25 mol CO2. Thực hiện phản ứng este hóa X thu được 5,14 gam hỗn hợp chất hữu cơ. Hiệu suất phản ứng este hóa là:
A. 80% B. 40% C. 33,33% D. 75%
Câu 3: Dãy chất/ion nào dưới đây có cùng cấu hình electron:
A. Na+, O2-, F B. O2-, Ar, F- C. O2-, Na+, Ne D. F-, Na, O2-
Câu 4: Tên thay thế (tên IUPAC) của axit acrylic là:
A. axit propanoic B. axit propenoic
C. axit 2-metylpropanoic D. axit 2-metylpropenoic
Câu 5: Hỗn hợp X gồm propin và hidro có tỉ khối hơi so với Heli là 4,3. Nung X với Ni đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y. Cần tối thiểu bao nhiêu gam Y để làm mất màu hoàn toàn 100 gam dung dịch Brom 8%?
A. 3,225 B. 2,15 C. 4,3 D. 3,44
Câu 6: Phát biểu đúng là:
A. Fe3+ có tính oxi hóa yếu hơn Cu2+
B. O2- có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+
C. HCl chỉ thể hiện tính khử
D. Ion Ag+ chỉ thể hiện tính oxi hóa
Câu 7: X là nguyên tố phi kim. V lít khí X2 tác dụng hoàn toàn với lượng Mg vừa đủ thu được 14,4 gam rắn, còn nếu tác dụng với lượng Cu vừa đủ thì thu được 28,8 gam rắn. Giá trị của V là:
A. 4,032 B. 2,688 C. 5,6 D. 5,04
Câu 8: Trong các kim loại: Na, Ba, Be, Fe, Ag, Hg. Số kim loại tác dụng được với dung dịch CuCl2 là:
A. 2 B. 5 C. 6 D. 4
Câu 9: Hỗn hợp A gồm 0,02 mol một ancol no, đơn chức, mạch hở X và 0,01 mol ancol no, mạch hở Y. Đốt cháy hoàn toàn A cần dùng vừa đủ 0,08 mol O2 thu được 0,09 mol H2O. Phần trăm theo khối lượng của ancol Y trong hỗn hợp A là:
A. 62,35% B. 22,17% C. 37,65% D. 46,26%
Câu 10: Chỉ dùng nước Brom có thể phân biệt được các chất riêng biệt trong dãy:
A. Benzen, toluen, stiren B. Ancol benzylic, phenol, toluen
C. Phenol, anilin, benzen D. stiren, phenol, ancol benzylic
Câu 11: Dẫn CO dư đi qua ống sứ nung nóng đựng sẵn các oxit: SiO2, MgO, Fe2O3, FeO, CuO, Al2O3, ZnO. Sau phản ứng thu được bao nhiêu loại kim loại?
A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 1 THPT Bình Gia, Lạng Sơn . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản