Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 2 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
82
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 2 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 2 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Elib.vn luôn đồng hành cùng với các bạn thí sinh trong việc chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ đạt kết quả cao. Chúng tôi đã sưu tầm để giới thiệu bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 2 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị đến với các bạn thí sinh. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 2 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 2 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ba=137
Câu 1: Cho các chất sau: Al2O3, Cr(OH)3, KHS, Zn, ZnO, Cr2O3, NH4Cl, (NH4)2CO3, NaH2PO4, NaHCO3, NaHSO4. Số chất lưỡng tính là:
A. 6. B. 9.
C. 8. D. 7.
Câu 2: Đốt 24,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, Cu, CuO, Fe3O4. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 6,72 lít SO2 (đktc) và dd có chứa 72,0 gam muối sunfat. Xác định giá trị của m ?
A. 25,6 B. 27,2
C. 26,4 D. 28,8
Câu 3: Cho dãy các hợp chất thơm p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-CH2-C6H4OH, p-HO-C6H4COOH,p-HCOO-C6H4-OH, p- CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thoả mãn đồng thời 2 điều kiện sau:
a)Tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1; b) Tác dụng được với Na dư tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản
ứng.
A. 2. B. 4
C. 1. D. 3.
Câu 4: Cho các phản ứng sau:
(a) CaCO3 + 2HCl ---> CaCl2 + CO2 + H2O
(b) Ca(HCO3)2 + 2HCl ---> CaCl2 + 2CO2 + 2H2O
(c) Na2CO3 + 2HCl ---> 2NaCl + CO2 + H2O
(d) Na2CO3 + 2CH3COOH ---> 2CH3COONa + CO2 + H2O
(e) KHCO3 + HCl ---> KCl + CO2 + H2O
Số phản ứng có phương trình ion rút gọn: CO32- + 2H+ ---> CO2 + H2O là
A. 4. B. 3.
C. 2. D. 1.
Câu 5: Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 400 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM và NaCl 1M, với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch tạo thành bị giảm so với dung dịch ban đầu là 10,4 gam. Giá trị của a là
A. 0,129 M. B. 0,2M.
C. 0,125 M. D. 0,25 M.
Câu 6: Chia chất rắn X gồm Al, Zn và Cu làm 2 phần bằng nhau:
+ Cho phần 1 vào dd NaOH dư, sau phản ứng thấy còn 12,4g rắn.
+ Cho phần 2 vào 500ml dd AgNO3 1M sau phản ứng được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Thêm dd NaOH dư vào dd Y, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 8 gam chất rắn T. Tính m
A. 60 B. 66
C. 58 D. 54
Câu 7: Cho 12,4 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, bậc 1 là đồng đẳng kế tiếp qua H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 9,7 gam hỗn hợp 3 ete. Nếu oxi hoá X thành anđehit rồi cho anđehit thu được tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được m gam Ag. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 86,4. B. 64,8.
C. 75,6. D. 48,6.
Câu 8: Thuỷ phân hoàn toàn một tetrapeptit X chỉ thu được glyxin và alanin với số mol bằng nhau. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 4. B. 6.
C. 8. D. 5.
Câu 9: Các chất sau tác dụng với nhau trong dung dịch:
a) KI + FeCl3 b) HI + FeO c) KI + O3 + H2O
d) KI + H2O2 e) Pb(NO3)2 + KI f) Cl2 + KI 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 2 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị!.
Đồng bộ tài khoản