Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 3 THPT Chuyên ĐH Vinh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
249
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 3 THPT Chuyên ĐH Vinh

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 3 THPT Chuyên ĐH Vinh

Tất cả các đề thi thử sẽ được tổng hợp trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 3 THPT Chuyên ĐH Vinh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay, chất lượng của các sở, các trường trong cả nước. Bộ đề thi thử này sẽ giúp các bạn có điều kiện ôn thi hiệu quả hơn. Chúng tôi chúc bạn đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 3 THPT Chuyên ĐH Vinh

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 3 THPT Chuyên ĐH Vinh dưới đây:

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Al = 27; N = 14; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Si = 28; K = 39; Ag = 108; Br = 80; Li = 7; Ca = 40.
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Hỗn hợp M gồm ankin X, anken Y (Y nhiều hơn X một nguyên tử cacbon) và H2. Cho 0,25 mol hỗn hợp M vào bình kín có chứa một ít bột Ni đun nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp N. Đốt cháy hoàn toàn N thu được 0,35 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Công thức phân tử của X và Y lần lượt là
A. C4H6 và C5H10. B. C3H4 và C2H4. C. C3H4 và C4H8. D. C2H2 và C3H6.
Câu 2: Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic. Trung hòa m gam X bằng một lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,3 mol KOH và 0,4 mol NaOH, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 56,6 gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 36,4. B. 30,1. C. 23,8. D. 46,2.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm C4H4, C4H2, C4H6, C4H8 và C4H10. Tỉ khối của X so với H2 là 27. Đốt cháy hoàn toàn X, cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được CO2 và 0,03 mol H2O. Giá trị của V là
A. 3,696. B. 1,232. C. 7,392. D. 2,464.
Câu 4: Cho 0,1 mol este X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH đun nóng, tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 12,8 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên là
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 5: Cho một số tính chất: (1) nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp; (2) màu trắng bạc và ánh kim; (3) kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối; (4) có tính khử yếu; (5) không tan trong dung dịch BaCl2. Các tính chất của kim loại kiềm là
A. (1), (3), (4). B. (3), (5). C. (1), (2), (3), (5). D. (1), (2), (3).
Câu 6: Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu được một muối có công thức phân tử C2H7O2N (sản phẩm duy nhất). Số cặp X và Y thỏa mãn điều kiện trên là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Natri etylat không phản ứng với nước.
B. Dung dịch etylamin làm hồng phenolphtalein.
C. Toluen không làm mất màu dung dịch KMnO4 ngay cả khi đun nóng.
D. Dung dịch natri phenolat làm quỳ tím hóa đỏ.
Câu 8: Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?
A. Dung dịch CH3COONa. B. Dung dịch Na2CO3.
C. Dung dịch NH4NO3. D. Dung dịch KCl.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Giữa các phân tử este không tạo liên kết hiđro liên phân tử.
B. Este vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
C. Poli(metyl metacrylat) được dùng làm thủy tinh hữu cơ plexiglas.
D. Este có tính lưỡng tính.
Câu 10: Cho 25,8 gam hỗn hợp X gồm MOH, MHCO3 và M2CO3 (M là kim loại kiềm, MOH và MHCO3 có số mol bằng nhau) tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,3 mol CO2. Kim loại M là
A. K. B. Na. C. Li. D. Rb. 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 3 THPT Chuyên ĐH Vinh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản