Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 THPT Lê Quảng Chí, Hà Tĩnh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
95
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 THPT Lê Quảng Chí, Hà Tĩnh

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 THPT Lê Quảng Chí, Hà Tĩnh

“Học đi đôi với hành” sẽ giúp các bạn tiến bộ nhanh chóng trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, điều này luôn đúng cho các bạn thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ năm nay. Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 THPT Lê Quảng Chí, Hà Tĩnh có trên eLib.vn để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài thi. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ có một kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 THPT Lê Quảng Chí, Hà Tĩnh

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 THPT Lê Quảng Chí, Hà Tĩnh được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CxHyCOOH và (COOH)2 thu được 14,4 gam H2O và m gam CO2. Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít (đktc) khí CO2. Giá trị của m là:
A. 44 gam. B. 33 gam. C. 48,4 gam. D. 52,8 gam.
Câu 2: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
A. NH3, SO2, CO, Cl2. B. N2, NO2, CO2, CH4, H2.
C. NH3, O2, N2, CH4, H2. D. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.
Câu 3: Điều nào sau đây là không đúng?
A. Axit H2SO4 được sử dụng nhiều nhất trong các axit vô cơ.
B. Trong công nghiệp, nước Gia-ven được dùng phổ biến hơn clorua vôi.
C. Trong công nghiệp, nước Gia-ven được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn xốp.
D. Ozôn có nhiều ứng dụng, như: tẩy trắng tinh bột, dầu ăn, chữa sâu răng, sát trùng nước,…
Câu 4: X là một tetrapeptit cấu tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm –COOH; 1 nhóm –NH2. Trong A, Nitơ chiếm 15,73% về khối lượng. Thủy phân m gam X trong môi trường axit thu được 41,58 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. Giá trị của m là:
A. 149 gam. B. 161 gam.
C. 143,45 gam. D. 159 gam.
Câu 5: Dung dịch axit CH3COOH 0,1M có pH = 3. Hằng số axit Ka của CH3COOH là:
A. 2.10-5. B. 5.10-6. C. 1.10-5. D. 1,5.10-6.
Câu 6: Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là
A. Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+. B. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.
C. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+. D. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.
Câu 7: Một ancol A mạch nhánh, bậc nhất có công thức phân tử là CxH10O. Lấy hỗn hợp gồm 0,01 mol C2H5OH và 0,01 mol A đem trộn với 0,1 mol O2 rồi đốt cháy hoàn toàn, sau phản ứng thấy có O2 dư. Công thức cấu tạo của A là:
A. CH2=CH-CH(CH3)-CH2OH. B. (CH3)2CH-CH2OH.
C. (CH3)2C=CH-CH2OH. D. CH3-CH=C(CH3)-CH2OH.
Câu 8: Cho X và Y là 2 este mạch hở đều có công thức phân tử là C5H8O2. Biết xà phòng hoá X thu được một anđehit và xà phòng hoá Y thu được một muối của axit không no. Số đồng phân cấu tạo của X và Y lần lượt là:
A. 4; 4. B. 2; 3. C. 3; 2. D. 4; 3.
Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm 0,05 mol CaCl2; 0,03 mol KHCO3; 0,05 mol NaHCO3; 0,04 mol Na2O; 0,03 mol Ba(NO3)2 vào 437,85 gam H2O, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam kết tủa và dung dịch Y có khối lượng là:
A. 450 gam. B. 400 gam. C. 420 gam. D. 440 gam.
Câu 10: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với:
A. H2S, O2, nước Br2. B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
C. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4. D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.
 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 THPT Lê Quảng Chí, Hà Tĩnh!
Đồng bộ tài khoản