Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
119
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi thử hay nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du

Dưới đây là nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: CnH2n -2 O2 có thể là công thức tổng quát của loại hợp chất nào dưới đây? (1) axit cacboxylic không no có một nối đôi, đơn chức, mạch hở (2) este không no (có 1 nối đôi), đơn chức mạch hở (3): Este no, hai chức mạch hở (4)Anđehit no hai chức, mạch hở (5). Ancol no, 2 chức, mạch hở
A. 1,3 B. 1,2
C. 1,2,4 D. 1,3,5
Câu 2: Dãy các chất nào sau đây đều phản ứng với H2 (Ni, t0):
A. Glucozo, saccarozo, tripanmitin
B. Axeton, glixeryl triaxetat, xenlulozo
C. Glucozo, fructozo, triolein
D. Etylaxetat, fructozo, glixeryl triaxetat
Câu 3: Trong các chất: axetilen, axit acrylic, axit axetic, toluen, xiclopropan, anđehit axetic và butan, số chất có khả năng làm mất màu dd Br2/CCl4 là:
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 4: Tơ nào sau đây đều là tơ nhân tạo
A. Sợi bông; tơ tằm B. Sợi bông, tơ nitrol
C. tơ visco, tơ axetat D. tơ nilon-6, tơ nilon-6
Câu 5: Đốt cháy 1,12 lít một hidrocacbon A cần 5,04 lít O2 ở cùng điều kiện, Mặt khác, khi tác dụng với HCl thì A cho một sản phẩm duy nhất. A là:
A. etylen B. but-2-en C. xiclopropan D. propen
Câu 6: Fe3+ có thể oxi hóa được bao nhiêu chất trong số các chất sau: KI; H2S; AgNO3; CuSO4; Mg; Ni; HBr:
A. 5 B. 6 C. 3 D. 4
Câu 7: Cho các chất: alyl clorua; metyl bromua; vinyl clorua; benzyl clorua. Số chất bị thủy phân trong dd NaOH loãng, đun nóng là:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 8: Dung dịch nào sau đây làm phenolphthalein đổi màu?
A. alanin. B. axit axetic. C. anilin. D. metylamin.
Câu 9: Cho các phản ứng sau:
(1) 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 +NO +14H2O (2) 2Fe + 3I2 → 2FeI3
(3) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag (4) 2FeCl3 + 3Na2S → Fe2S3 + 6NaCl
(5) 3Zn + 2FeCl3(dư)→ 3ZnCl2 + 2Fe (6) 3Fe(dư) + 8HNO3 → 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O
(7) NaHCO3 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3+ NaOH + H2O.
Số phản ứng đúng là:
A. 5 B. 3 C. 4 D. 6
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg vào 49 gam dung dịch H2SO4 80% chỉ thu được dung dịch X và khí. Cho X tác dụng hoàn toàn với 700 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z nặng 58,575 gam . Tính C% của MgSO4 trong X.
A. 48,66 B. 44,61 C. 49,79 D. 46,24
Câu 11: Có bao nhiêu hợp chất có tính lưỡng tính trong số các hợp chất sau đây: Ca(HCO3)2; NaAlO2; KHS; Ca(H2PO4)3; Na2HPO3; NH4NO3; CH3NH3Cl; Al(OH)3
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6
Câu 12: Cho 11,16 gam một amin đơn chức A tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được 17,04 gam muối. Công thức của A là:
A. C7H7NH2 B. C6H5NH2 C. C4H7NH2 D. C3H7NH2 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản