Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Khuyến

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
120
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Khuyến

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Khuyến

Làm cách nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới? Thư viện ELib gợi ý bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Khuyến như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Khuyến

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Khuyến dưới đây của chúng tôi.

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207; Ni = 59.
Câu 1) Cho các phát biểu sau:
(1) Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.
(2) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
(3) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.
(4) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe.
Số phát biểu đúng là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 2) Cho m gam bột Fe vào 50 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M, sau phản ứng thu được dung dịch X và4,88 gam chất rắn Y. Cho4,55 gam bột Zn vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được4,1 gam chất rắn Z và dung dịch chứa một muối duy nhất. Giá trị của m là
A. 4,48. B. 8,40. C. 2,80. D. 5,60.
Câu 3) Trường hợp nào sau đây không có phản ứng hóa học xảy ra?
A. Sục khí H2S vào dung dịch MgCl2.
B. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.
C. Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
D. Cho Cu vào dung dịch chứa NaNO3 và H2SO4 loãng.
Câu 4) Một hợp chất X chứa 3 nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 48:5:8. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại ancol thơm ứng với công thức phân tử của X là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.
Câu 5) Một dung dịch có chứa 0,02 mol ion Al3+; 0,05 mol ion Mg2+; 0,1 mol ion và a mol ion Xn − . Giá trị của a và ion X n − là
A. 0,05 và Cl− B. 0,06 và OH− C. 0,03 và CO32- D. 0,03 và SO42
Câu 6) Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm hai anđehit, thu được 2a mol H2O. Công thức của hai anđehit có thể là
A. OHC-CHO và CH3CHO. B. HCHO và CH≡C-CHO.
C. CH3CHO và CH≡C-CHO. D. HCHO và CH3-CH2-CHO.
Câu 7) Dãy chất sau đây đều tác dụng với NaHCO3
A. HCl, KOH, CaCl2 B. HNO3, Ba(OH)2, MgSO4
C. HCl, Ca(OH)2, CH3COOH D. HCl, BaCl2, Ba(OH)2
Câu 8) Chia hỗn hợp gồm hai đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:
- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,376 lít CO2 (đktc) và 6,12 gam H2O.
- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành1,62 gam hỗn hợp ba ete. Hóa hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích của0,64 gam oxi (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).
Hiệu suất của phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là:
A. 50% và 25% B. 25% và 35% C. 40% và 20% D. 20% và 40%
Câu 9) Cho 9,55 gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Zn tác dụng vừa đủ với 870 ml dung dịch HNO3 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,06 mol hỗn hợp khí N2 và N2O. Tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 là 20,667. Giá trị của m là
A. 42,55 B. 42,95 C. 40,55 D. 54,95
Câu 10) Nhóm kim loại nào sau đây mà để điều chế chúng thì chỉ có thể dùng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe, Al, Ca, Cu. B. Na, Al, Ca, Mg. C. Na, Zn, Mg, Al. D. Zn, Cu, Cr, Fe.
 

Chúng tôi mong rằng BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Nguyễn Khuyến sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản