Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
208
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

Những đổi mới trong kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới nhất định sẽ gây khó khăn cho các bạn học sinh cuối cấp. Chính vì vậy, eLib.vn trân trọng gửi tới các bạn bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương nhằm giúp các bạn làm quen với nhiều dạng bài tập có thể có trong đề thi TN THPT QG & ĐHCĐ. Thi thử rất hữu ích cho việc tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho một kỳ thi thật đấy các bạn ạ!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương.

Câu 1: Hỗn hợp X gồm K và Al. Cho m (g) X tác dụng với H2O dư thu được 0,4 mol H2. Cho m (g) X tác dụng với dung dịch KOH dư thu được 0,475 mol H2. Xác định giá trị của m?
A. 15,55 B. 14,55 C. 15,45 D. 14,45
Câu 2: Dung dịch H2S để lâu trong không khí sẽ có hiện tượng:
A. Vẩn đục màu đen B. Vẩn đục màu vàng
C. Cháy D. Không có hiện tượng gì
Câu 3: Từ NH2(CH2)6NH2 và một chất hữu cơ X có thể điều chế tơ Nilon-6,6. CTCT của X là:
A. CHO(CH2)4CHO B. HOOC(CH2)6COOH
C. HOOC(CH2)4COOH D. HOOC(CH2)5COOH
Câu 4: Dung dịch X chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,02M. Hấp thụ 0,5 mol khí CO2 vào 500 ml dung dịch X. Hỏi thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 39,4 B. 19,7 C. 1,97 D. 3.94
Câu 5: Có 4 chất: Axit axetic, Glixerol, ancol Etylic, Glucozơ. Chỉ dùng thêm chất nào sau đây để nhận biết?
A. Cu(OH)2/OH- B. Quỳ tím C. CaCO3 D. CuO
Câu 6: Cho 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào một cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng, rất dư. Sau khi H2 bay ra hết, tiếp tục thêm NaNO3 dư vào cốc. Số mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất) tối đa có thể bay ra là:
A. 0,1/3 B. 0,4/3 C. 0,2/3 D. 0.1
Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế Clo bằng cách
A. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
B. Điện phân nóng chảy NaCl.
C. Cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.
D. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
Câu 8: Cho 50ml dung dịch FeCl2 1M vào dung dịch AgNO3 dư, khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là bao nhiêu gam. (Cho biết cặp oxi hoá - khử Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag).
A. 18,15 gam B. 19,75 gam C. 15,75 gam D. 14,35 gam
Câu 9: Cặp ancol nào sau đây khi đun với H2SO4 đặc, 1700C chỉ tạo ra 1 Anken duy nhất và không có sản phẩm hữu cơ khác?
A. CH3OH và C2H5OH
B. CH3-CH(CH3)-CH2-OH và (CH3)3-C-CH2-OH
C. CH3-CH2–CH2- CH2-OH và CH3-C(CH3)2-OH
D. CH3-CH2-CH2-OH và CH3-CH(OH)-CH3
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Phèn chua có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
B. Phân đạm cung cấp Nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat và ion amoni
C. Supephotphat đơn chứa hàm lượng P2O5 cao hơn Supephotphat kép vì thành phần của nó chỉ chứa Ca(H2PO4)2
D. Phân urê có công thức là (NH2)2CO
Câu 11: Nguyên tử của nguyên tố X tạo được oxit cao nhất là R2O5. Phần trăm khối lượng của R trong hợp chất với Hiđro là 82,353%. Nguyên tố R là:
A. P B. N C. S D. Cl
Câu 12: Cho một miếng Fe vào cốc đựng H2SO4¬ loãng. Bọt khí H2 sẽ bay ra nhanh hơn khi thêm vào cốc trên dung dịch nào trong các dung dịch sau:
A. HgSO4 B. Na2SO4 C. Al2(SO4)3 D. MgSO4
Câu 13: Cho dung dịch HCl có pH=3. Hỏi phải pha thêm thể tích H2O bao nhiêu lần so với thể tích dung dịch ban đầu để có được dung dịch HCl có pH=5?
A. 999 B. 100 C. 1000 D. 99
Câu 14: Có một loại oxit sắt dùng để luyện gang. Nếu khử oxit sắt này bằng Cacbon oxit ở nhiệt độ cao, người ta thu được 0,84 gam Sắt và 0,448 lít khí CO2 (đktc). Công thức hoá học của loại oxit sắt nói trên là:
A. Fe3O4 B. Fe2O4 C. FeO D. Fe2O3
Câu 15: Trong các chất sau: Anđehit axetic, anlyl clorua, đường Glucozơ, Metyl axetat, đường Saccarozơ, tinh bột. Số chất tham gia phản ứng thuỷ phân là:
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản