Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Quất Lâm

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
104
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Quất Lâm

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Quất Lâm

Một bộ sưu tập các đề thi thử của các trường uy tín sẽ giúp các bạn thí sinh đang trong giai đoạn ôn thi vào TN THPT QG & ĐHCĐ có điều kiện thử sức với nhiều dạng bài tập khác nhau. Biết được sự hữu ích của các đề thi thử, eLib.vn đã tổng hợp tạo thành bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Quất Lâm để giới thiệu đến các bạn thí sinh. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập các đề thi thử này sẽ mang lại hiệu quả tích cực.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Quất Lâm

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Quất Lâm của thư viện eLib dưới đây:

Cho Na = 23; Ca = 40; Ag = 108; C = 12; O = 16; N = 14; H = 1.
Câu 1: X, Y là 2 ancol đơn chức. Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam X và 3 gam Y tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít H2 (đktc). Công thức phân tử Y là ( biết MX< MY)
A. C3H7OH. B. C4H9OH. C. CH3OH. D. C2H5OH.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.
B. Trong phân tử amilozơ tồn tại cả liên kết -1,4-glicozit và -1,6-glicozit.
C. Thủy phân saccarozơ thu được 2 monosaccarit khác nhau.
D. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ cùng thu được một monosaccarit.
Câu 3: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.
(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.
(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag
Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 4: Khối lượng xenlulozơ và khối lượng axit nitric cần lấy để sản xuất ra 445,5 kg xenlulozơ trinitrat, biết
hiệu xuất phản ứng đạt 75% là
A. 162 kg xenlulozơ và 378 kg HNO3.
B. 182,25 kg xenlulozơ và 212,625 kg HNO3.
C. 324 kg xenlulozơ và 126 kg HNO3.
D. 324 kg xenlulozơ và 378 kg HNO3.
Câu 5: Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH, H2O, HCOOH, CH3COOH tăng dần theo thứ tự:
A. H2O < C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH.
B. C2H5OH < H2O < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH.
C. C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH.
D. CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH < H2O.
Câu 6: Đcht hỗn hợp gồm etanol và phenol có tỉ lệ mol 3:1, cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thì thu được 15 gam kết tủa, lấy dung dịch sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 7,5 gam kết tủa nữa. Khối lượng bình đựng dung dịch nước vôi sẽ
A. tăng 5,4 gam. B. tăng 3,6 gam. C. tăng 13,2 gam. D. tăng 18,6 gam.
Câu 7: Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic no mạch hở.
- Thí nghiệm 1: Đốt cháy hoàn toàn a (mol) hỗn hợp T thu được a (mol) H2O.
- Thí nghiệm 2: a (mol) hỗn hợp T tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 1,6a (mol) CO2.
Phần trăm khối lượng của axit có phân tử khối nhỏ hơn trong T là
A. 31,76%. B. 46,67%. C. 25,41%. D. 40,00%.
Câu 8: Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức, mạch hở (có một liên kết đôi C = C trong phân tử) thu được V lít khí CO2 ở đktc và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m; a và V là
Câu 9: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dd HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là
A. 0,50. B. 0,70. C. 0,65. D. 0,55.
Câu 10: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 70% rồi hấp thụ toàn bộ khí thoát ra vào 4 lít dung dịch NaOH 0,5M (d =1,05g/ml) thu được dung dịch chứa 2 muối có tổng nồng độ là 3,211%. Giá trị của m là:
A. 270,0. B. 192,9. C. 135,0. D. 384,7.
 

Hy vọng rằng BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Quất Lâm sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản