Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
278
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Hãy bổ sung thêm vào kho tài liệu ôn thi TN THPT QG & ĐHCĐ của bạn một bộ sưu tập gồm các đề thi thử được tổng hợp từ những ngôi trường uy tín trong cả nước. Thư viện Elib trân trọng gửi tới các bạn thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hi vọng, chúng sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn thi của bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Mời quý thầy cô tham khảo:

1. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là
A. C2H5COOH, C2H5CH2OH, CH3COCH3, CH3CHO.
B. CH3COCH3, CH3CHO, C2H5CH2OH, C2H5COOH.
C. CH3CHO, CH3COCH3, C2H5CH2OH, C2H5COOH.
D. C2H5COOH, CH3CHO, C2H5CH2OH, CH3COCH3.

2. Cho các chất : glucozơ, fructozơ, axit acrylic, axeton, phenol , stiren, naphtalen . Số chất có thể làm mất màu dung dịch nước brom là .
A. 6. B. 5. C. 4. D. 7.

3. Nguyên tử R có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là np2n +1 thì
1. Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R2O7
2. Nguyên tử R có 1e độc thân
3. Khi cho dung dịch HR tác dụng với dung dịch AgNO3 loãng thì thu được kết tủa
4. Độ âm điện của R lớn hơn độ âm điện của oxi
Các phát biểu đúng là A. 1, 2 B. 3, 4 C. 1, 4 D. 2, 4

4. Chất béo X có chỉ số axit là 7. Để xà phòng hoá 10 kg X, người ta đun nóng nó với dung dịch chứa 1,420 kg NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn để trung hoà hỗn hợp, cần dùng 500ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng xà phòng (kg) thu được là
A. 10,3425 B. 10,3445 C. 10,3435 D. 10,3455

5. Cho lần lượt các chất: phenol, ancol benzylic, ancol anlylic tác dụng lần lượt với Kali, dung dịch NaOH, dung dịch nước brom và dung dịch NaHCO3 . Số trường hợp có phản ứng xảy ra
A. 6 B. 5 C. 7 D. 4

6. Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích là N2 = 84,77%; SO2 = 10,6% còn lại là O2. Thành phần % theo khối lượng của FeS trong X là
A. 59,46% B. 68,75% C. 26,83% D. 42,3%

7. Cho sơ đồ phản ứng: X Y X. Trong số các chất CH3CHO, C2H4, C2H5OH, C2H5Cl số chất thỏa mãn với điều kiện của X là
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

8. Số đồng phân axit và este có công thức phân tử C4H8O2 là
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

9. Để trung hoà 28,8 gam hỗn hợp gồm axit axetic, ancol propylic và p-crezol cần 150 ml dd NaOH 2M. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 28,8 gam hỗn hợp trên trong hexan rồi cho Na dư vào thì thu được 4,48 lít H2 (ở đktc). Số mol p-crezol trong 28,8 gam hỗn hợp bằng
A. 0,4 mol B. 0,1 mol. C. 0,2 mol D. 0,3 mol

10. Hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH, HCOOH, C6H5COOH và HOOC-CH2-COOH. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 26,88 lít khí O2 (đktc), thu được 52,8 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là
A. 2,1 B. 1,8 C. 1,9 D. 1,6

11. Dung dịch nào sau đây có pH>7
A. NaHSO4 B. NaHCO3 C. Al(NO3)3 D. NH4Cl

12. Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe cho vào 100ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ mol của 2 muối là:
A. 0,3 M B. 0,45 M C. 0,42 M D. 0,40 M

13. Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam hỗn hợp X gồm RCOOH và RCOOC2H5 thu được 4,256 lít CO2(đktc) và 2,52 gam H2O. Mặt khác 2,08 gam hỗn hợp X phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH , thu được 0,46 gam ancol và m gam muối. Giá trị của m là:
A. 2,42 gam B. 2,62 gam C. 2,35 gam D. 2,484 gam

14. Nhiệt phân các chất sau trong bình kín không có oxi. (NH4)2CO3, Cu(NO3)2, NH4NO3, CuCO3, NH4Cl, NH4NO2, Ca(HCO3)2, NH4HCO3, Fe(NO3)3. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa – khử?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 6

15. Cho các phản ứng sau:
Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu; 2Fe2+ + Cl2 2Fe3+ +2Cl-; 2Fe3+ + Cu 2Fe2+ + Cu2+
Dãy chất và ion nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa
A. Cu2+, Fe3+, Cl2 , Fe2+ B. Fe3+, Cl2, Cu2+, Fe2+ C. Cl2 , Fe3+, Cu2+, Fe2+ D. Cl2 , Cu2+, Fe2+, Fe3+ 

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B năm 2014 Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản