Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A năm 2014 lần 1 Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
66
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A năm 2014 lần 1 Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A năm 2014 lần 1 Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế

Hãy thử sức với các đề thi thử trước khi bạn bước vào kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ chính thức. Chúng tôi trân trọng gửi tới các thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A năm 2014 lần 1 Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế đã được chọn lọc kỹ càng. Với bộ đề thi thử này, kiến thức và kinh nghiệm làm bài của bạn sẽ nhanh chóng được nâng lên. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ giúp ích cho việc ôn tập của các thí sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A năm 2014 lần 1 Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A năm 2014 lần 1 Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb=207 và N (Z = 7), F (Z=9), Ne (Z=10), Na (Z=11), Mg (Z=12), Al (Z=13), K (Z = 19), Si (Z = 14), Br (Z=35), Fe (Z=26)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho este có công thức phân tử C4H6O2 thủy phân trong môi trường axit thu được sản phẩm gồm 1 chất hữu cơ bị khử bởi H2 tạo ancol bậc 2 và 1 chất hữu cơ có khả năng phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo thu gọn của
C4H6O2 là:
A. CH3COOCH=CH2 B. HCOO-CH=CHCH3
C. CH2CH-COOCH3 D. HCOOC(CH3)=CH2
Câu 2: X là chất hữu cơ tạo từ 3 nguyên tố C, H và O. Đốt cháy 1 mol X thu được 8 mol CO2 và 4 mol H2O. Tỉ khối hơi của X so với metan bằng 9,5. Biết X có chứa nhân thơm trong phân tử và 1 mol X tác dụng với kali thu được 0,5 mol H2 và 1 mol X tác dụng hoàn toàn 3 mol KOH. Vậy X chứa chức hóa học:
A. phenol và este. B. ete và phenol
C. axit hữu cơ và phenol D. Ancol thơm và este
Câu 3: Cho m gam 1 axit cacboxylic X tác dụng với dung dịch NaHCO3 đủ tạo ra V lít CO2 (P atm, t0C). Mặt khác, cũng m gam X cháy hoàn toàn trong oxi tạo V lít khí CO2 (P atm, t0C). Công thức cấu tạo của X là:
A. C2H5COOH B. HOOC-COOH
C. CH3COOH D. CH2=CH-COOH
Câu 4: Hiện tượng quan sát được khi nhỏ dung dịch HCl (dư) vào ống nghiệm chứa anilin và lắc nhẹ là:
A. Có kết tủa trắng xuất hiện. B. Có khói trắng bay lên.
C. Tạo dung dịch đồng nhất. D.Dung dịch trong ống nghiệm tách thành 2 lớp.
Câu 5: Cho các thí nghiệm sau
(1) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4])
(2) Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3
(3) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl loãng vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]) Những thí nghiệm có hiện tượng giống nhau là
A. (1) và (2) B. (1) và (3)
C. (2) và (3) D. (1), (2) và (3)
Câu 6: Nhận biết 7 lọ mất nhãn: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl, FeCl2, MgCl2 chỉ dùng thuốc thử
A. dd KOH . B. dd AgNO3.
C. dd Na2SO4. D. dd HCl.
Câu 7: Hòa tan hoàn toàn m gam FeS2 (pirit sắt) bằng một lượng tối thiểu dung dịch HNO3 đặc nóng, sau phản ứng thu được khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X chỉ chứa muối sunfat và axit sunfuric. Để trung hòa dung dịch X (giả thiết sự thủy phân của Fe3+ không đáng kể) cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1,0M. Nếu cho tiếp dung dịch Ba(OH)2 đến dư thì lượng kết tủa thu được là:
A. 21,4 gam. B. 114,6 gam.
C. 42,8 gam. D. 91,3 gam.
Câu 8: Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là
A. HNO3. B. H3PO4.
C. H2SO4 đặc. D. H2SO4 loãng. 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ và các tài liệu hay khác trong BST Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A năm 2014 lần 1 Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế!
Đồng bộ tài khoản