Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
109
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ đang gần kề, thí sinh khắp cả nước đang cùng một tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Để các bạn thí sinh có thêm tài liệu cho việc ôn thi, eLib.vn xin giới thiệu bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị. Đây là những đề thi thử hay, được lọc từ các ngôi trường có tiếng trong cả nước. Chúng tôi chúc bạn kỳ thi tới thật thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị dưới đây:

 

Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Câu 1: Người ta muốn mạ một lớp Ni dày 0,3 mm lên một tấm kim loại diện tích 100 cm2 bằng phương pháp điện phân dung dịch Ni2+. Phải tiến hành mạ trong thời gian là(cho biết I = 3(A), khối lượng riêng của Ni = 9g/cm3, Ni = 59)
A. 6h22ph20s B. 8h10ph40s C. 5h30ph20s D. 7h50ph30s
Câu 2: Cho dãy các chất: Cr(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, Ca(HCO3)2, (NH2)2CO, NH4Cl, (NH4)2CO3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là
A. 5 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,002 mol FeS2 và 0,003 mol FeS vào một lượng dư H2SO4 đậm đặc, nóng được muối X, SO2, H2O. Hấp thụ hết SO2 bằng lượng vừa đủ dd KMnO4 thu dung dịch Y không màu, trong suốt, có pH = 2. Thể tích dung dịch Y là
A. 5,7 lít B. 2,28 lít C. 4,56 lít D. 1,14 lít
Câu 4: Hình dạng các phân tử CH4, BF3, H2O, BeH2 tương ứng là
A. thẳng, tam giác, tứ diện, gấp khúc B. tứ diện, gấp khúc, thẳng, tam giác,
C. gấp khúc, tam giác, tứ diện, thẳng D. tứ diện, tam giác, gấp khúc, thẳng
Câu 5: Dung dịch etanol trong nước tồn tại bao nhiêu kiểu liên kết hidro?
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 6: Có thể dùng chất nào trong các chất sau đây để làm khô khí NH3
A. P2O5 B. H2SO4 đậm đặc C. CaCO3 D. CaO
Câu 7: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là
A. V = 11,2(a + b) B. V = 22,4(a +b) C. V = 22,4 (a – b) D. V = 11,2(a – b)
Câu 8: Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol C2H2 và 0,35 mol H2 vào bình kín , Ni, To. Sau một thời gian thu hỗn hợp Y gồm 4 khí. Khi cho Y lội qua dung dịch Br2 dư thấy có 4,48 lít khí Z bay ra và
d Z/H2 = 4,5. Độ tăng khối lượng của bình brom là
A. 0 gam B. 5,2 gam C. 4,1 gam D. 2,05 gam
Câu 9: Nung nóng 27,3 gam hỗn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào 89,2 ml nước thì còn dư 1,12 lít khí (đkc) không bị hấp thụ (lượng O2 hòa tan trong nước không đáng kể).Tính nồng độ % của dung dịch axit.
A. 12,6 B. 25,2 C. 6,3 D. 50,4
Câu 10: Hỗn hợp A gồm propin và 1 ankin X được lấy theo tỉ lệ mol 1: 1. Cho 0,3 mol hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với 0,45 mol AgNO3/NH3. X có tên gọi là
A. but-2-in B. etin C. but-1-in D. buta-1,3-điin
Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng: KX + H2SO4 (đặc, t0) → KHSO4 + HX(X là gốc axit). Sơ đồ này dùng để điều chế chất nào sau đây?
A. HI, HNO3, HCl B. HBr, HCl, CH3COOH
C. HBr, HCl, HF D. HF, HCl, CH3COOH
Câu 12: Cho biết tổng số e trong anion AB32- là 42. Trong các hạt nhân A cũng như B có số proton bằng số proton. Tổng số hạt proton và notron của anion AB32- là
A. 62 B. 76 C. 60 D. 80
Câu 13: Cho hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi. Lấy 3,61g X hoà tan hết vào dd HCl thu 2,128l H2. Lấy 3,61g X hoà tan hết vào dd HNO3 thu 1,792l NO duy nhất. Biết các thể tích khí đo cùng đktc. Kim loại M là
A. Mg B. Al C. Cr D. Zn
Câu 14: Đun hỗn hợp ancol metylic và các đồng phân của ancol C3H7OH với xúc tác H2SO4 đặc, 180oC có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm hữu cơ?
A. 7 B. 6 C. 2 D. 8
Câu 15: Hỗn hợp gồm 1 ancol no đơn chức và 1 amin no đơn chức đều mạch hở và có phân tử khối hơn kém nhau 1u. Hỗn hợp trên phản ứng tối đa với 0,3 mol HCl (phản ứng hoàn toàn), tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ sau phản ứng nặng 29,3 gam. Xác định 2 chất hữu cơ ban đầu.
A. C4H9NH2 và C4H9OH B. CH3NH2 và CH3OH
C. C3H7NH2 và C3H7OH D. C2H5NH2 và C2H5OH 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản