Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 3 Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
162
lượt xem
6
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 3 Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 3 Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 3 Trường THPT chuyên Bắc Ninh mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi thử hay nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 3 Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 3 Trường THPT chuyên Bắc Ninh:

 

Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 3 Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Câu 1: Đun nóng hỗn hợp khí X (chứa 0,02mol C2H2 và 0,03mol H2) có mặt xúc tác thích hợp một thời gian được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua từ từ dung dịch nước brom dư thấy còn lại 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí Z có tỉ khối hơi với H2 bằng 4,5. Hỏi khối lượng bình nước brom tăng lên bao nhiêu gam?
A. 0,40 g B. 0,35g C. 0,45g D. 0,56g
Câu 2: pH của dung dịch CH3COOH 0,1M (Ka=2.10-5) và NH3 0,1M (Kb=1,8.10-5) lần lượt là:
A. 3,85; 12 B. 2,85; 11,13 C. 2,95; 11,5 D. 4,95; 11
Câu 3: Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là:
A. C2H5OH; C3H7OH B. CH3OH; C2H5OH C. C3H5OH; C4H7OH D. C3H7OH; C4H9OH
Câu 4: Cho CO phản ứng với CuO một thời gian tạo hỗn hợp khí A và hỗn hợp rắn B . Cho A phản ứng với một dung dịch chứa 0,015mol Ca(OH)2 tạo 1(g) kết tủa . Lấy chất rắn B phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng dư tạo V(lít) khí (đktc) màu nâu đỏ. Giá trị của V là:
A. 0,448 lít và 0,896 lít. B. 0,672 lít và 0,896 lít
C. 0,224 lít và 0,896 lít D. 0,448 lít và 0,672 lít
Câu 5: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V (l) khí (đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X xuất hiện kết tủa . Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:
A. V= 11,2 (a+b) B. V=22,4 (a-b) C. V=11,2 (a-b) D. V= 22,4 (a+b)
Câu 6: Cho flo đi qua dung dịch NaOH loãng (2%) và lạnh; phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học nào sau đây?
A. 3F2 + 6NaOH → 5NaF + NaFO3 + 3H2O B. F2 + 2NaOH → 2NaF + OF2 + H2O
C. F2 + 2NaOH → 2NaF + H2O2 D. F2 + 2NaOH → NaF + NaFO + H2O
Câu 7: Nồng độ mol/l của ion H+ trong các dung dịch sau: CH3COONa 0,10M (Kb của CH3COO- là 5,71.10-10); NH4Cl 0,10M (Ka của NH4+ là 5,56.10-10) lần lượt là:
A. 1,56.10-9M; 4,36.10-6M B. 1,02.10-9M; 5,36.10-6M
C. 1,54.10-8M; 7,36.10-6M D. 1,32.10-9M; 7,46.10-6M
Câu 8: Saccarozơ có thể tạo ra este với CH3COOH chứa tối đa 8 gốc CH3COO- trong phân tử. Công thức phân tử của este này là:
A. C20H38O19 B. C20H40O27 C. C28H38O19 D. C28H44O27
Câu 9: Chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong các nhóm chức của 4 chất: C2H5OH, CH3COOH, HCOOH, C6H5OH là:
A. C2H5OH < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH
B. C6H5OH < C2H5OH < HCOOH < CH3COOH
C. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH
D. C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH
Câu 10: Pôli(vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:
CH4 CH CH CH2=CHCl (-CH2 – CHCl-)n
Để điều chế 100 kg P.V.C cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc), biết rằng trong khí thiên nhiên có 95% CH4.
A. 132,608 m3 B. 139,73 m3 C. 125,97 m3 D. 36,77 m3
Câu 11: Trộn 0,54 gam bột Al với bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A . Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. Thể tích (đktc) khí NO, NO2 lần lượt là:
A. 0,224 lít và 0,672 lít B. 0,672 lít và 8,96 lít
C. 1,12 lít và 3,36 lít D. 2,24 lít và 6,72 lít
Câu 12: Tổng số hạt p, n, e trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của A là 12. Hai kim loại A, B lần lượt là:
A. Ca, Fe B. K, Ca C. Mg, Fe D. Na, K
Câu 13: Để điều chế vinylaxêtat người ta phải dùng 2 chất :
A. CH3COOH và CH2=CH – OH B. CH¬3COONa và CH2=CH – Cl
C. CH3COOH và CH CH D. CH3COOH và CH3 – CHO
Câu 14: Hòa tan 12 gam Mg trong V(lít) dung dịch HNO3 2M thu được 2,24 lít khí N2O (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m (g) muối khan. Giá trị của V và m lần lượt là:
A. 500; 76 B. 500; 74 C. 625; 74 D. 625; 76
Câu 15: Lên men 10kg gạo nếp (chứa 80% tinh bột) thu được bao nhiêu lít cồn êtylic 960 (biết hiệu suất quá trình lên men đạt 50% và = 0,807 g/ml)?
A. 3,634 lít B. 4,713 lít C. 2,932 lít D. 4,556 lít 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 3 Trường THPT chuyên Bắc Ninh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản