Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 4 Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
153
lượt xem
3
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 4 Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 4 Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới, chúng tôi đã tuyển chọn và tổng hợp các đề thi trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 4 Trường THPT chuyên Bắc Ninh. Đây là những đề thi thử hay được chọn lọc từ những ngôi trường có uy tín trong cả nước. ELib.vn hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp các bạn thí sinh ôn thi thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 4 Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 4 Trường THPT chuyên Bắc Ninh:

 

Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 4 Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Câu 1: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?
A. CO, Al2O3, HNO3 (đặc), H2SO4 (đặc) B. CO, Al2O3, K2O, Ca
C. Fe2O3, CO2, H2, HNO3 (đặc) D. Fe2O3, Al2O3, CO2,HNO3
Câu 2: Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp của ba đồng vị: 99,600% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Thể tích của 10 gam Ar (ở đktc) là
A. 5,600 B. 3,360 C. 5,602 D. 3,362
Câu 3: Sục khí clo vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là
A. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O B. Na2CrO4, NaCl, H2O
C. Na2Cr2O7, NaCl, H2O D. Na2CrO4, NaClO3, H2O
Câu 4: Phân tử khối của xenlulozơ vào khoảng 1.000.000 – 2.400.000. Hãy tính gần đúng khoảng biến đổi chiều dài mạch xenlulozơ (theo đơn vị mét). Biết rằng chiều dài mỗi mắt xích C6H10O5 khoảng 5A0 (1A0 = 10-10m).
A. 3,0864.10-6m đến 7,4074.10-6m B. 3,8064.10-6m đến 6,4074.10-6m
C. 3,0864.10-7m đến 7,4074.10-7m D. 3,0864.10-6m đến 7,4074.10-7m
Câu 5: Cho 10,5 gam hỗn hợp bột Al và một kim loại kiềm M vào nước. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 5,6 lít khí (ở đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X đến kết tủa lớn nhất. Lọc kết tủa, sấy khô, cân được 7,8 gam. Kim loại M là
A. Na B. K C. Li D. Rb
Câu 6: Cho các chất sau : 1.CH3CH(NH2)COOH 2. HOOC- CH2-CH2-COOH 3. HO-CH2-COOH 4. HCHO và C6H5OH 5.HO-CH2-CH2-OH và p-C6H4(COOH)2 6. H2N[CH2]6NH2 và HOOC[CH2]4COOH
Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là
A. 1, 3 ,4, 5,6 B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 C. 1, 6 D. 1, 3 ,5 ,6
Câu 7: Khi cho 39 gam kim loại vào 362 gam nước. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 22,4 lít khí (ở 0oC; 0,5 atm). Nồng độ % của dung dịch X là
A. 13,97% B. 14,00% C. 14,01% D. 15,00%
Câu 8: Trong giờ thực hành hoá học, một nhóm học sinh thực hiện phản ứng của kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc và HNO3 loãng. Hãy chọn biện pháp xử lí tốt nhất trong các biện pháp sau đây để chống ô nhiễm không khí trong phòng thí nghiệm:
A. Sau thí nghiệm nút ống nghiệm bằng bông có tẩm cồn
B. Sau thí nghiệm nút ống nghiệm bằng bông có tẩm nước
C. Sau thí nghiệm nút ống nghiệm bằng bông có tẩm nước vôi
D. Sau thí nghiệm nút ống nghiệm bằng bông có tẩm giấm ăn
Câu 9: Khi nhiệt độ tăng lên 10o, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. Để tốc độ của phản ứng đó (đang tiến hành ở 30oC) tăng lên 81 lần, cần phải thực hiện ở nhiệt độ là bao nhiêu ?
A. 80oC B. 60oC C. 70oC D. 50oC
Câu 10: Cho các chất : CH3COOH (X) ; ClCH2COOH (Y) ; CH3CH2COOH (Z) ; Cl2CHCOOH (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần ( từ trái sang phải) là:
A. (X) ,(Z) ,(Y) ,(T) B. (Z) ,(X) ,(Y) ,(T) C. (Z) ,(X) ,(T) ,(Y) D. (T) ,(Y) ,(X) ,(Z)
Câu 11: Hỗn hợp X gồm 3 amin no đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau được trộn theo khối lượng mol phân tử tăng dần với tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 10: 5. Cho 20 gam X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Công thức của 3 amin trên lần lượt là:
A. C3H7NH2, C4H9NH2, C5H11NH2 B. C4H9NH2, C5H11NH2, C6H13NH2
C. CH3NH2 , C2H5NH2 , C3H7NH2 D. C2H5NH2 , C3H7NH2, C4H9NH2
Câu 12: Để chuẩn độ một dung dịch Fe2+ đã axit hoá phải dùng 30 ml dung dịch KMnO4 0,02M. Để chuẩn độ cùng lượng dung dịch Fe2+ trên bằng K2Cr2O7 thì thể tích dung dịch K2Cr2O7 0,02M cần dùng là
A. 25ml B. 30 ml C. 15 ml D. 50 ml
Câu 13: X là dung dịch H2SO4 0,02M, Y là dung dịch NaOH 0,035M. Khi trộn lẫn dung dịch X với dung dịch Y ta thu được dung dịch Z có thể tích bằng tổng thể tích hai dung dịch mang trộn và có pH = 2. Tỉ lệ thể tích giữa dung dịch X và dung dịch Y là
A. 2:3 B. 1:2 C. 3:2 D. 2:1
Câu 14: Cho 4 hợp chất thơm A, B, C, D có nhiệt độ sôi tương ứng nh sau : 80; 132,1; 181,2;184,40C.Công thức A, B,C,D tương ứng là :
A. C6H6,C6H5 NH2,C6H5OH ,C6H5Cl B. C6H6 ,C6H5Cl , C6H5OH ,C6H5NH2
C. C6H5Cl,C6H6 ,C6H5NH2 ,C6H5OH D. C6H6,C6H5Cl ,C6H5NH2 ,C6H5OH
Câu 15: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe2O3 Fe3O4 cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO (ở đktc). Số gam kim loại thu được sau phản ứng là
A. 38 B. 39 C. 24 D. 42 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2010 lần 4 Trường THPT chuyên Bắc Ninh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản