Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 1 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
214
lượt xem
8
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 1 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 1 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

Tất cả các đề thi thử sẽ được tổng hợp trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 1 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay, chất lượng của các sở, các trường trong cả nước. Bộ đề thi thử này sẽ giúp các bạn có điều kiện ôn thi hiệu quả hơn. Chúng tôi chúc bạn đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 1 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 1 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ:

 

Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 1 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

Câu 1: Cho phản ứng: 2Al + 2H2O + 2OH- → 2AlO-2 + 3H2. Chất oxi hóa là:
A. OH- B. Al C. H2O D. H2O và OH
Câu 2: Cho hai nguyên tử của hai nguyên tố A và B thuộc nhóm chính liên tiếp, tổng số hiệu của chúng là 23, A thuộc nhóm V và đơn chất của A và B không phản ứng với nhau ở nhiệt độ thường. A và B là:
A. P và O2 B. N2 và S C. N và S . D. P và S
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và các oxit sắt trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 80 gam muối Fe2(SO4)3 và 2,24 lít SO2 (đktc). Vậy số mol H2SO4 đã tham gia phản ứng là:
A. 0,9 mol B. 0,7 mol C. 0,5 mol D. 0,8 mol
Câu 4: Anđehit Y có công thức đơn giản là C2H3O. Hãy cho biết Y có bao nhiêu công thức cấu tạo ?
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 5: Cho 2 miếng Zn có cùng khối lượng vào cốc (1) dựng dung dịch HCl dư và cốc 2 đựng dung dịch HCl dư có thêm một ít CuCl2. (Hai dung dịch HCl có cùng nồng độ mol/l). Hãy cho biết kết luận nào sau đây không đúng?
A. khí ở cốc (1) thoát ra nhiều hơn ở cốc (2).
B. khí ở cốc (1) thoát ra chậm hơn ở cốc (2).
C. khí ở cốc (1) thoát ra ít hơn ở cốc (2)
D. cốc (1) ăn mòn hóa học và cốc (2) ăn mòn điện hóa
Câu 6: Cho sơ đồ sau: xenlulozơ X1  X2  X3  polime X. Biết rằng X chỉ chứa 2 nguyên tố. X3 có bao nhiêu CTCT?
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 7: Cho 100ml dung dịch NaOH 4M tác dụng với 100ml dung dịch H3PO4 aM thu được 25,95 gam hai muối. Giá trị của a là:
A. 1,5 B. 1,75 C. 1,25 D. 1.
Câu 8: Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, Cu, CuO, Fe3O4. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 6,72 lít SO2 (đktc) và dung dịch có chứa 72 gam muối sunfat. Xác định m?
A. 25,6 B. 28,8 C. 27,2 D. 26,4
Câu 9: Hoá chất nào sau đây có thể được sử dụng để phân biệt các chất rắn: Na2CO3, CaSO4.2H2O, NaCl và CaCO3.
A. dd Ba(OH)2 loãng B. dd NaOH loãng
C. dd phenolphtalein D. dd H2SO4 loãng, dư
Câu 10: Chất X có công thức phân tử là C5H10. X tác dụng với dung dịch Br2 thu được 2 dẫn xuất đibrom. Vậy X là chất nào sau đây?
A. 1,1,2-trimetyl xiclopropan B. 1,2-đimetylxiclopropan
C. 2-metylbut-2- en D. 2-metyl but-1- en
Câu 11: Dùng hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 5 chất lỏng không màu là: Glixerol, etanol và dung dịch glucozơ, anilin, lòng trắng trứng?
A. Na và dung dịch Br2 B. Na và dung dịch AgNO3/NH3
C. dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(OH)2 D. dung dịch Br2 và Cu(OH)2
Câu 12: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất ?
A. Cho V(lít) dd HCl 2M vào V (lít) dd NaAlO2 1M
B. Cho V(lít) dd NaOH 1M vào V (lít) dd AlCl3 1M
C. Cho V(lít) dd HCl 1M vào V (lít) dd NaAlO2 1M
D. Cho V(lít) dd AlCl3 1M vào V (lít) dd NaAlO2 1M
Câu 13: Cho X là dung dịch CH3COOH 1M có độ điện li là . Lần lượt thêm vào 100 ml dung dịch X 100 ml các dung dịch sau: HCl 1M, CH3COOH 1M, CH3COONa 1M, NaCl 1M. Số trường hợp làm tăng độ điện li là:
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 14: Tại sao các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định do:
A. có khối lượng qúa lớn
B. là hỗn hợp của nhiều phân tử có khối lượng khác nhau
C. có tính chất hóa học khác nhau
D. có cấu trúc không xác định
Câu 15: Hòa tan 3,38 gam oleum X vào lượng nước dư thu được dung dịch. Để trung hòa 1/10 dung dịch A cần dùng 80 ml dung dịch NaOH 0,1M. Xác định công thức của oleum
A. H2SO4.4SO3
B. H2SO4.3SO3
C. H2SO4.2SO3
D. H2SO4.SO3 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 1 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản