Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2014 lần 5 Trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
129
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2014 lần 5 Trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2014 lần 5 Trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh TN THPT QG & ĐHCĐ là giai đoạn áp lực nhất không chỉ đối với các bạn thí sinh mà còn với cả các bậc phụ huynh. Hiểu được điều đó, eLib.vn đã sưu tập và giới thiệu đến các thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2014 lần 5 Trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội. Thử sức với bộ đề thi này, chúng tôi tin bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm để bài thi đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2014 lần 5 Trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2014 lần 5 Trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu?
A.anilin B. Axit axetic C. Alanin D.etylamin
Câu 2: Cho m gam bột Cu vào 500ml dung dịch AgNO3 0,32M sau một thời gian phản ứng thu được 15,52 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X rồi thêm 11,7 gam bột Zn vào
Y,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,06 gam chất rắn Z. Giá trị của m là:
A.10,24 B.7,68
C.12,8 D.11,52
Câu 3: Trong một bình kín thể tích không đổi 2 lít chứa hỗn hợp khí gồm : 0,02 mol CH4;0,01 mol C2H4 ;0,015 mol C3H6 và 0,02 mol H2. Đun nóng bình với xúc tác Ni ,các anken đều cộng hidro,với hiệu suất 60%,sau phản ứng giữ bình ở 27,3oC,áp suất trong bình là:
A.0,702atm B.0,6776atm C.0,616 atm D.0,653 atm
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 20ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm C,H,O) cần vừa đủ 110 ml khí O2,thu được 160 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 (đặc,dư),còn lại 80 ml khí Z. Biết các thể tích khí và hơi đều đo cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là:
A.C4H8O2 B. C4H10O
C. C3H8O D. C4H8O
Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a)Cho Al vào dung dịch HCl (b)Cho Cu vào dung dịch AgNO3 (c)Cho Ba vào H2O (d) Cho Au vào dung dịch HNO3 đặc ,nóng.
Trong các thí nghiệm trên số thí nghiêm xảy ra phản ứng là:
A.4 B.3 C. 2 D. 1
Câu 6: Ở trạng thái cơ bản ,cấu hình electron của nguyên tử X là 1s22s22p63s2. Nguyên tố X là:
A.natri B.Magie C. Cacbon D. Photpho
Câu 7: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một hiđrocacbon mạch hở ,tỷ khối của X so với hiđro là 4,8.Đun nóng hỗn hợp X với xúc tác Ni đến khi phản ứng hoàn toàn ,thu được hỗn hợp Y có tỷ khối so với H2 là 8. Công thức phân tử của hiđrocacbon là:
A.C4H6 B.C3H6
C. C2H2 D. C3H4
Câu 8: Người ta điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm bằng cách nào sau đây?
A.Nhiệt phân NH4NO3.
B. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
C. Nhiệt phân hỗn hợp NH4Cl và NaNO2.
D. Đốt cháy phốt pho trong bình không khí
Câu 9: Chất hữu cơ X,phân tử chứa vòng benzen,công thức phân tử C8H10O2. Khi cho X tác dụng với Na dư thu được thể tích H2 đúng bằng thể tích hơi chất X tham gia phản ứng(cùng điều kiện). Mặt khác,khi cho X vào dung dịch NaOH thì không có phản ứng xaỷ ra. Số lượng đồng phân thỏa mãn các tính chất trên là:
A.4 B.3 C.1 D.9
Câu 10: Cho 5,36 gam hỗn hợp X gồm FeO,Fe2O3,Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảty ra hoàn được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 3,81 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là:
A.7,80 B. 4,875
C.6,5 D. 2,4375 

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2014 lần 5 Trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản