Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh khối D,A1 năm 2014 THPT Lê Quảng Chí,Hà Tĩnh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
138
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh khối D,A1 năm 2014 THPT Lê Quảng Chí,Hà Tĩnh

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh khối D,A1 năm 2014 THPT Lê Quảng Chí,Hà Tĩnh

Với phương châm luôn đồng hành cùng với các thí sinh trong các kỳ thi, eLib.vn giới thiệu đến các sĩ tử bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh khối D,A1 năm 2014 THPT Lê Quảng Chí,Hà Tĩnh. Hãy thử sức với bộ đề thi này để làm quen với các dạng bài tập có thể xuất hiện trong các đề thi TN THPT QG & ĐHCĐ. Chúng tôi luôn sát cánh bên bạn cho một kỳ thi thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh khối D,A1 năm 2014 THPT Lê Quảng Chí,Hà Tĩnh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh khối D,A1 năm 2014 THPT Lê Quảng Chí,Hà Tĩnh dưới đây:

 

Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh khối D,A1 năm 2014 THPT Lê Quảng Chí,Hà Tĩnh

Questions 1 - 5 : Choose the word whose main stress is placed differently from the others.
Question 1: A. surpass B. moment C. exchange D. persuade
Question 2: A. magazine B. behavior C. possession D. experience
Question 3: A. flatter B. character C. element D. ambition
Question 4: A. success B. conflict C. author D. figure
Question 5: A. indirectly B. represented C. entertainment D. biography
Questions 6 - 35 : These are incomplete sentences. Choose one best option to complete each sentence.
Question 6: You may borrow as many books as you like , provided you show them to ……………. is at the desk .
A. whom B. whoever C. who D. which
Question 7: We have had the roof of our house ……………………… .
A. to replace B. replaced C. been replaced D. replace
Question 8: “Did Peter go downtown by car or by train?” - “He ……………by train because his car was in the mechanics.”
A. must go B. must have gone C. had gone D. has to go
Question 9: My job is so ........ .. that I don't think I'll be able to take a summer break.
A. persisting B. demanding C. tough D. hard
Question 10: The United ......................... ... the Shelfield in the football game yesterday.
A. gained B. beat C. won D. earned
Question 11: Tom said, “Please tell me about it .……………..... if I’ve heard the story before.”
A. I’ve stopped you B. I’m stopping you C. I’ll stop you D. I stopped you
Question 12: He advised me to take an English course. I ………………….. it early.
A. may take B. should take C. wken D. should have taken
Question 13: The football match was televised ………………… from the National Stadium.
A. living B. live C. alive D. life
Question 14: Is he ........... . enough to take on so much responsibility?
A. ancient B. elderly C. mature D. ripe
Question 15: Imagine you ……………………. a flight, would you have gone by train?
A. haven’t booked B. don’t book C. hadn’t booked D. won’t book

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh khối D,A1 năm 2014 THPT Lê Quảng Chí,Hà Tĩnh và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
Đồng bộ tài khoản