Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh năm 2014 lần 1 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
191
lượt xem
16
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh năm 2014  lần 1 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh năm 2014 lần 1 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh năm 2014 lần 1 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi thử hay nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh năm 2014 lần 1 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh năm 2014 lần 1 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định:

I/. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress.
1. A. hydrogen B. impudence C. forefather D. employment
2. A. deafness B. conflict C. absorb D. exhaust
3. A. associate B. dioxide C. dedicate D. cosmetic
4. A. resource B. sensible C. treatment D. vapour
5A. perversity B. supervisor C. miraculous D. conventional
II/. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
6. Ken asked Barbara ___________ she would like to go to the cinema.
A. unless B. in case C. regarding D. whether
7. The boy ___________ is my cousin.
A. talks to the lady over there
B. is talking to the lady over there
C. was talking to the lady over there
D. talking to the lady over there
8. Dogs are good traveling companions. They will go ___________ you take them.
A. whichever B. wherever C. whatever D. however
9. He talked as if he ___________ where she was.
A. knew B. had known C. would know D. were knowing
10. My brother asked me ___________ of the football match.
A. what do you think B. what I think
C. what did you think D. what I thought
11. My brother often says that he won't get married until she ___________ 30 year old.
A. is B. will be C. w ill have been D. has been
12. It is raining outside, and David brought his umbrella with him ___________ he wouldn't get wet.
A. so as to B. in order C so that D. in order to
13. ___________ the old man spoke very slowly and clearly, I couldn't understand him at all.
A. If B. Because C. Since D. Although
14. The manager did not offer her the job because of her untidy ___________ .
A. sight B. view C. presence D. appearance
15. Dr. Fields is a person ___________ I don't have much confidence.
A. whom B. in whom C. in that D. that

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh năm 2014 lần 1 Trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản