Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2015 Trường THPT Đoàn Thượng

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
93
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2015 Trường THPT Đoàn Thượng

Mô tả BST Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2015 Trường THPT Đoàn Thượng

Với phương châm luôn đồng hành cùng với các thí sinh trong các kỳ thi, eLib.vn giới thiệu đến các sĩ tử bộ sưu tập Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2015 Trường THPT Đoàn Thượng. Hãy thử sức với bộ đề thi này để làm quen với các dạng bài tập có thể xuất hiện trong các đề thi TN THPT QG & ĐHCĐ. Chúng tôi luôn sát cánh bên bạn cho một kỳ thi thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2015 Trường THPT Đoàn Thượng

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của đề thi đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2015 Trường THPT Đoàn Thượng:

Cho nguyên tử khối của một số nguyên tố: H=1, He=4, C=12, N=14, O=16, Li=7, Na=23, Mg=24, Al=27, S=32, Cl=35,5, K=39, Ca=40, Fe=56, Cu=64, Zn=65, Br=80, Ag=108, Ba=137.
Câu 1: Tripanmitin có công thức là
A. (C17H31COO)3C3H5. B. (C17H35COO)3C3H5.
C. (C15H31COO)3C3H5. D. (C17H33COO)3C3H5.
Câu 2: Đốt Fe trong khí clo thiếu thu đ¬ược hỗn hợp X gồm 2 chất rắn. Hai chất trong X là
A. FeCl3 và Fe. B. FeCl2 và Fe. C. FeCl2 và FeCl3. D. FeO và FeCl2.
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,01 mol FeS2 và y mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được ddX (chỉ chứa hai muối sunfat) và V lít khí NO2 (đkc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là
A. 2,912. B. 2,24. C. 4,48. D. 3,136.
Câu 4: Cho các chất sau: glucozơ, axetilen, saccarozơ, anđehit axetic, but-2-in, etyl fomat. Số chất khi tác dụng với dung dịch AgNO3 (NH3, to) cho kết tủa là
A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.
Câu 5: X là một este no, đơn chức, mạch hở. Trong phân tử X có ba nguyên tử cacbon. Số CTCT của X thoả mãn là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 6: Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 xM và NaCl 1M với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Sau khi ngừng điện phân thấy khối lượng dung dịch tạo thành bị giảm so với ban đầu là 10,4 gam. Giá trị của x là
A. 0,2. B. 0,1. C. 0,129. D. 0,125.
Câu 7: Cho Mg vào dung dịch chứa FeSO4 và CuSO4. Sau phản ứng thu được chất rắn A chỉ có một kim loại và dung dịch B chứa 2 muối. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. FeSO4 dư, CuSO4 chưa phản ứng, Mg hết. B. CuSO4 dư, FeSO4 chưa phản ứng, Mg hết.
C. CuSO4 hết, FeSO4 chưa phản ứng, Mg hết. D. CuSO4 và FeSO4 hết, Mg dư.

Mời các em học sinh xem tiếp đề thi này hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2015 Trường THPT Đoàn Thượng. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản