Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Bình

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
108
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Bình

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Bình

Học sinh rất băn khoăn và trăn trở với cấu trúc đề khi kỳ thi THPT Quốc gia 2015 đang tới gần. Các bạn học sinh cần một tài liệu tin cậy, phong phú nhằm ôn luyện và kiểm tra kiến thức của mình để tham gia các kỳ thi một cách tốt nhất. Làm sao để mình cảm thấy tự tin, vững vàng khi bước vào các kỳ thi? Hãy cùng tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Bình được thư viện eLib giới thiệu trên đây. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Bình

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Bình:

Câu 1. Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 2. Cấu hình electron nào sau đây là của cation Fe2+ (Biết Fe có số thứ tự 26).
A. 1s22s22p63s23p63d6 B. 1s22s22p63s23p63d5 C. 1s22s22p63s23p63d64s2 D. 1s22s22p63s23p63d54s1
Câu 3. Cho các cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) → 2NH3 (k) (1); H2 (k) + I2 (k) → 2HI (k) (2); 2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3 (k) (3); 2NO2 (k) → N2O4 (k) (4). Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là:
A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (4) C. (1), (3), (4) D. (1), (2), (4)
Câu 4. Cho dãy gồm các phân tử và ion: Zn, S, FeO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là :
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 5. Dung dịch X chứa 0,1 mol Cl-, 0,2 mol SO42-, 0,2 mol Na+, x mol H+. Dung dịch Y chứa 0,5 mol K+, 0,2 mol NO3-, 0,1 mol Ba2+, y mol OH-. Trộn 2 dung dịch X và Y thu được 2 lít dung dịch Z, pH của dung dịch Z là:
A. 12 B. 11 C. 13 D. 1
Câu 6. Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là :
A. Ca3 (PO4)2 và (NH4)2HPO4 B. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2
C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 D. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2
Câu 7. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách :
A. Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2 B. Nhiệt phân Cu(NO3)2
C. Điện phân nước D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng
Câu 8. Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 23,64 B. 15,76 C. 21,92 D. 39,40
Câu 9. Dãy ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là:
A. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+, H+ B. Fe3+, Ag+, Cu2+, H+, Fe2+
C. Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+ D. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+, H+
Câu 10. Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau.
- Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc).
- Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H2 (đktc).
Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là:
A. 0,39; 0,54; 1,40 B. 0,78; 1,08; 0,56 C. 0,39; 0,54; 0,56 D. 0,78; 0,54; 1,12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Bình. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản