Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Trãi

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
96
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Trãi

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Trãi

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi tốt nghiệp? Hãy đến với bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Trãi được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Trãi

Bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Trãi là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO , Cl , SO . Chất làm mềm mẫu nước cứng trên là
A. HCl. B. NaHCO3. C. Na3PO4. D. BaCl2.
Câu 2: Chất nào sau đây chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng hoá trị, cho - nhận)?
A. K2CO3. B. NaHCO3. C. NaNO3. D. HNO3.
Câu 3: Cho 200 gam dung dịch chứa glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, khối lượng Ag sinh ra cho vào dung dịch HNO3 đậm đặc dư thấy sinh ra 0,2 mol khí NO2. Vậy nồng độ % của glucozơ trong dung dịch ban đầu là
A. 18 % . B. 9 %. C. 27% D. 36%
Câu 4: Khối lượng tripeptit được tạo thành từ 178 gam alanin và 75 gam glyxin là:
A. 253 g B. 235 g C. 217 g D. 199 g.
Câu 5: Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng tự oxi hoá, tự khử ?
A. 3S + 6NaOH Na2SO3 + 2 Na2S + 3H2O
B. 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O
C. 2KClO3 2KCl + 3O22O
D. Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H
Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các -amino axit.
B. Lòng trắng trứng gặp HNO3 tạo thành hợp chất có màu tím.
C. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
D. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
Câu 7: Cho các cân bằng sau
(I) 2HI (k) H2 (k) + I2 (k) ;
(II) CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k) ;
(III) FeO (r) + CO (k) Fe (r) + CO2 (k) ;
(IV) 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k)
Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 8: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là
A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.
Câu 9: Có thể dùng NaOH( ở thể rắn) để làm khô các chất khí sau:
A. N2, Cl2, O2, CO2, H2 B. NO2, N2, CO2, CH4, H2
C. NH3, O2, N2, CH4, H2 D. NH3, SO2, CO, Cl2
Câu 10: Trong các tiểu phân sau: 24Cr2+, 26Fe2+, 25Mn2+, 29Cu2+. Tiểu phân có số electron độc thân lớn nhất là
A. Fe2+ B. Cr2+ C. Cu2+ D. Mn2+

ELib mong BST Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Nguyễn Trãi sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản