Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa (Lần 1) trường THPT chuyên ĐH Vinh

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
79
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa (Lần 1) trường THPT chuyên ĐH Vinh

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa (Lần 1) trường THPT chuyên ĐH Vinh

Thi thử trên đề thi thật! Đây là một phương pháp ôn luyện thi hay dành cho các bạn học sinh, việc giải trực tiếp các đề thi sẽ giúp các bạn học sinh hiểu thêm về kiến thức mới, làm quen với dạng đề, nâng cao kĩ năng giải đề thi và tự đánh giá được khả năng của mình. Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh bộ Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa (Lần 1) trường THPT chuyên ĐH Vinh. Hi vọng, bộ đề thi này hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thành công với kì thi nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa (Lần 1) trường THPT chuyên ĐH Vinh

Dưới đây là đoạn trích Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa (Lần 1) trường THPT chuyên ĐH Vinh được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Câu 1: Ba chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C H O và có các tính chất: X, Y, Z đều phản ứng được với dung dịch NaOH; X, Z đều không có khả năng tác dụng với kim loại Na; khi đun nóng chất X với dung dịch H SO loãng thì trong số các sản phẩm thu được, có một chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. CH COOCH , C H COOH, HCOOC H . B. HCOOC H , CH COOCH , C H COOH.
C. HCOOC H , C H COOH, CH COOCH . D. C H COOH, HCOOC H , CH COOCH .
Câu 2: Este nào sau đây khi đun nóng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ đều không làm mất màu nước brom ?
A. CH COOCH=CH . B. CH =CHCOOCH=CH .
C. CH CH COOCH . D. CH COOCH CH=CH .
Câu 3: Este X có công thức cấu tạo thu gọn CH COOCH CH CH . Vậy tên gọi của X là
A. metyl butirat. B. propyl axetat. C. etyl propionat. D. isopropyl axetat.
Câu 4: Một học sinh nghiên cứu một dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn và thu được kết quả sau:
- X đều có phản ứng với cả 3 dung dịch: NaHSO , Na CO và AgNO .
- X không phản ứng với cả 3 dung dịch: NaOH, Ba(NO ) , HNO 
Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây ?
A. Dung dịch BaCl . B. Dung dịch CuSO . C. Dung dịch Mg(NO ) . D. Dung dịch FeCl .
Câu 5: Phenol lỏng không có khả năng phản ứng với
A. kim loại Na. B. dung dịch NaOH. C. nước brom. D. dung dịch NaCl.
Câu 6: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch H SO loãng?
A. FeCl . B. Fe O . C. Fe O . D. Fe(OH) .
Câu 7: Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện
thành sợi "len" đan áo rét. Tơ nitron được tổng hợp từ monome nào sau đây ?
A. Vinyl clorua. B. Acrilonitrin. C. Caprolactam. D. Axit -aminocaproic.
Câu 8: Hỗn hợp X gồm chất Y (C H O N ) và chất Z (C H O N). Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch M và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gồm 2 khí (đều làm xanh quỳ tím tẩm nước cất). Cô cạn toàn bộ dung dịch M thu được m gam muối khan. Giá trị của m có thể là
A. 11,8. B. 12,5. C. 14,7. D. 10,6.
Câu 9: Phát biểu sai là
A. Khi cho dung dịch axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy có kết tủa màu tím xuất hiện.
B. Amilozơ là polime có cấu trúc mạch không phân nhánh.
C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị -amino axit được gọi là liên kết peptit.
D. Toluen được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT (trinitrotoluen).
Câu 10: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO và CaCO trong lượng dư dung dịch HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 11,2 lít khí CO (đktc). Giá trị của m là
A. 40. B. 50. C. 60. D. 100.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa (Lần 1) trường THPT chuyên ĐH Vinh trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản