Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh - THPT chuyên Biên Hòa

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
104
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh - THPT chuyên Biên Hòa

Mô tả BST Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh - THPT chuyên Biên Hòa

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Thư viện eLib.vn giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh - THPT chuyên Biên Hòa để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù đề thi này sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh - THPT chuyên Biên Hòa

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Biên Hòa:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each of the following questions.
Question 1:
   A. frustrate          B. furious           C. punctual          D. rubbish
Question 2:  A. carriages          B. whistles          C. assures           D. costumes
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the main stress in each of the following questions.
Question 3:   A. digest             B. effect            C. process           D. success
Question 4 : A. commitment          B. involvement       C. currency          D. economy
Question 5:   A. intellectual       B. accelerate        C. curriculum        D. compulsory
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer for each of the blanks.
Question 6:
“Has Jenifer ever been to Paris?” “No, but………, she‟s going next week”
A. interestedly                            B. interested enough
C. interestingly enough                    D. enough interesting
Question 7: I have no patience with gossips. What I told Bill was a secret. He…….. it to you.
       A. mustn‟t read                            B. shouldn‟t have repeated
       C. mustn‟t have repeated                   D. shouldn‟t read
Question 8: I suppose Jason must be in his……… teens.
       A. middle             B. earlier           C. late              D. later
Question 9: The accused denied……. in the vicinity of the murder scene.
       A.  to have ever been                      B. have ever been
       C. having ever been                        D. ever having been
Question 10: Mr. Duncan does not know…… the lawn mower after they had finished using it.
       A. where did they put                      B. where they did put
       C. where they put                          D. where to put
Question 11: Of the two new teachers, one is experienced and……
       A. the others is not                       B. another is inexperienced
       C. the other is not                        D. other lacks experience
Question 12: Losing my job was a great shock, but I think I‟m…….it
       A. seeing to          B. putting up with   C. standing for      D. getting over
Question 13: The hotel was terrible, but the wonderful beach……our disappointment.
       A. got over           B. faced up to       C. made up for       D. saw to
Question 14: ………is that a chicken stands up to lay its eggs.
       A. Many people don‟t realize               B. What many people don‟t realize
       C. It is that many people don‟t realize    D. Because many people don‟t realize
Question 15: I don‟t like Anthony, he seems to take too much……. In criticizing everyone.
       A. joy                B. fascination       C. pleasure          D. entertainment

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Biên Hòa. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản