Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh THPT Nguyễn Bình

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
136
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh THPT Nguyễn Bình

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh THPT Nguyễn Bình

Nhằm giúp học sinh tránh bỡ ngỡ và nắm được cấu trúc cơ bản của đề thi THPT Quốc gia 2015. Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh THPT Nguyễn Bình nhằm giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh THPT Nguyễn Bình

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh THPT Nguyễn Bình dưới đây:

I. MULTIPLE CHOICES (64 Questions; 8.0 points )
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions from 1to 3.

Question 1: A. future B. figure C. adventure D. mature
Question 2: A. rejects B. always C. players D. confides
Question 3: A. walked B. jumped C. involved D. missed
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions from 4 to 6.
Question 4:
He was one of the most outstanding performers at the live show last night.
A. impressive. B. well- known C. important D. easy- looking
Question 5: He was asked to account for his presence at the scene of the crime
A. complain B. explain C. exchange D. arrange
Question 6: The repeated commercials on TV distract many viewers from watching their favourite films.
A. businesses B. advertisements C. contests D. economics
Mark the letter A,B,C or D on your sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined words in each of the following sentences from 7 to 8.
Question 7:
She is a very generous old woman. She has given most of her wealth to a charity organization.
A. mean B. kind C. hospitable D. amicable
Question 8: After five days on trial, the court found him innocent of the crime and he was released.
A. guilty B. naive C. benevolent D. innovative

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh THPT Nguyễn Bình. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản