Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
130
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Nhằm giúp các bạn thí sinh có thêm tài liệu tham khảo cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ, eLib.vn tổng hợp các đề thi thử trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long để giới thiệu đến các bạn. Đây là bộ sưu tập các đề thi được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay của các ngôi trường có tiếng. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp bạn vững tâm hơn trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
1. A. Handsome B. Endangered C. Arrange D. Tableland
2. A. Kissed B. Stopped C. Close D. Laughed
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of main stress in each of the following questions.
3. A. Delivery B. Climatic C. Ornamental D. Environment
4. A. Adventure B. Advantage C. Adverbial D. Advertise
5. A. Disposal B. Volcanic C. Atmosphere D. Emission
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
6. Migraine headaches are more frequent among women ______ among men.
A. however B. than C. except for D. as
7. - “_____” - "Oh, it's great!"
A. What do you think of the music of the film? B. Would you like the music of the film?
C. What do you like the music of the film? D. How is the music of the film like?
8. Domestic chores will no longer be a burden thanks to the invention of _____devices.
A. save-laboring B. saving-labor C. labor-saving D. laboring-save
9. The man _____on the plane talked all the time.
A. who I was sitting next B. that I was sitting next to him
C. that I was sitting next to D. who I was sitting next him
10. Tom: “I thought your performance last Sunday was wonderful.”
Laura: “_____.”
A. Don’t tell a lie. I thought it was terrible.
B. No doubt!
C. I completely agree with you. It was terrific.
D. You must be kidding. It was not as good as I had expected.
11. He was the only_____ that was offered the job.
A. application B. applying C. apply D. applicant
12. Don’t forget_____ home as soon as you arrive at your destination!
A. calling B. to call C. having called D. call

Mời các em học sinh xem đầy đủ đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản