Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học Trường THPT Quảng Xương 3, Thanh Hóa

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
189
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học Trường THPT Quảng Xương 3, Thanh Hóa

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học Trường THPT Quảng Xương 3, Thanh Hóa

Làm cách nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới? Thư viện ELib gợi ý bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học Trường THPT Quảng Xương 3, Thanh Hóa như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học Trường THPT Quảng Xương 3, Thanh Hóa

Chúng tôi xin trích dẫn một phần đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học Trường THPT Quảng Xương 3, Thanh Hóa dưới đây:

Câu 1. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là chất béo?
A. (C2H3COO)3C3H5 B. (C17H31COO)3C3H5
C. (C2H5COO)3C3H5 D. (C6H5COO)3C3H5
Câu 2. Hai chất hữu cơ X, Y là đồng phân của nhau và có công thức phân tử là C3H7O2N. X tác dụng với NaOH thu được muối X1 có công thức phân tử là C2H4O2NNa ; Y tác dụng với NaOH thu được muối Y1 có công thức phân tử là C3H3O2Na. Tìm công thức cấu tạo của X, Y?
A. X là CH3-COOH3N-CH3 và Y là CH2=CH-COONH4
B. X là H2N-CH2-COOCH3 và Y là CH2=CH-COONH4
C. X là H2N-CH2-COOCH3 và Y là CH3-CH2COONH4
D. X là CH3-CH(NH2)-COOH và Y là CH2=CH-COONH4
Câu 3. Cho các chất sau: C2H6, C2H4, C4H10 và benzen. Chất nào phản ứng với dung dịch nước brom?
A. C2H4 B. C2H6 C. C4H10 D. benzen
Câu 4. Tỷ khối hơi của este X so với hiđro là 44. Khi thủy phân este đó trong dung dịch NaOH thu được muối có khối lượng lớn hơn khối lượng este đã phản ứng. Vậy este ban đầu là:
A. CH3CH2COOCH3 B. HCOOC3H7 C. CH3COOCH3 D. CH3COOC2H5
Câu 5. Este X được điều chế từ -aminoaxit và ancol etylic. Tỉ khối hơi của X so với hiđro 51,5. Đun nóng 10,3 gam X trong 200 ml dung dịch NaOH 1,4M, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn thu được chất rắn G (quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng). Vậy khối lượng chất rắn G là:
A. 11,15 gam B. 32,13 gam C. 17 gam D. 27,53 gam
Câu 6. Chất nào sau đây là ancol etylic?
A. C2H5OH B. CH3COOH C. CH3OH D. HCHO
Câu 7. Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.
(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.
(d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.
(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.
Số phát biểu đúng là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 8. Cho bột sắt đến dư vào 200 ml dung dịch HNO3 4M (phản ứng giải phóng khí NO), lọc bỏ phần rắn không tan thu được dung dịch X, cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A. 16 gam B. 24 gam C. 20 gam D. 32 gam
Câu 9. Hãy cho biết chất nào sau đây có liên kết cho nhận?
A. CO2 B. SO3 C. N2 D. HCl
Câu 10. Nguyên tử X có cấu hình electron: 1s22s22p5. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn?
A. Ô thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VIIB B. Ô thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VB
C. Ô thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VIIA D. Ô thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VA  

Các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ đề thi này và xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học Trường THPT Quảng Xương 3, Thanh Hóa. Hoặc download đề thi về tham khảo để việc ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản