Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2015 chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lý Trân | Ngày: | 1 đề thi

0
145
lượt xem
17
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2015 chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2015 chuyên Lý Tự Trọng

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2015 chuyên Lý Tự Trọng mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi thử hay nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2015 chuyên Lý Tự Trọng

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2015 chuyên Lý Tự Trọng dưới đây:

I. CHOOSE THE BEST ANSWER:
1.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
A. honorable B. honesty C. historic D. heir
2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
A. unfold B. unfair C. unless D. undo
3. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
A. depends B. years C. temples D. parents
4. Choose the word whose stress pattern is different from the others.
A. introduce B. Japanese C. technological D. photography
5. Choose the word whose stress pattern is different from the others.
A. mausoleum B. conservative C. disqualify D. magnificent
6. Robert _______in three important water polo games so far.
A. has played B. is playing C. played D. had played
7. The man speaks ________ I cannot understand him.
A. so fast that B. such quickly that C. so fastly that D. slowly enough
8. It is imperative that your facebook password ________ confidential.
A. need keeping B. need to keep C. needs to be kept D. needed keeping
9. You should look up the meaning of the new word in the dictionary________ misuse it.
A. in order to not B. to C. so as not to D. so that
10. The salary of a computer programmer is ________ a teacher.
A. as twice much as B. as much as twice of
C. twice as higher as that D. twice as high as that of

Mời các em học sinh xem đầy đủ đề thi này trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2015 chuyên Lý Tự Trọng. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác, hoặc đăng nhập để tải đề thi về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản