Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 107 đề thi

0
3.037
lượt xem
183
download
Xem 107 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015. Đây là những đề thi hay nhất, được chúng tôi lựa chọn kỹ càng nhằm giúp bạn có thêm bản lĩnh đối mặt với kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015:

I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differently from that of the rest in each of the following questions.
Câu 1: A. innovate B. interfere C. sacrifice D. penalize
Câu 2: A. preferential B. communicate C. eliminate D. accompany
Câu 3: A. community B. businessman C. development D. environment
Câu 4: A. achieve B. improve C. enter D. contain
Câu 5: A. ability B. variety C. temperature D. original
II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 6: I wish Tom worked as hard as Mary ________ .
A. will B. can C. did D. does
Câu 7: _______ you’ve asked me why I went there, I’ll tell you.
A. Since B. Although C. What D. That
Câu 8: ________ over the exam results, she rushed home to tell her family the good news .
A. Excited B. Excitement C. To excite D. Exciting
Câu 9: Did she get the better of you in the argument?
A. try to beat B. gain a disadvantage over C. gain an advantage over D. try to be better than
Câu 10: “ Well it was nice talking to you, but I have to dash.” - “ __________”
A. That’s nice B. Well, another time. C. Ok, see you. D. Yes, I enjoyed talking to you, too.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản