Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 1

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
286
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 1

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 1

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 1 mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi thử hay nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 1

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 1 dưới đây:

 

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 1

I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differently from that of the rest in each of the following questions.
Câu 1: A. innovate B. interfere C. sacrifice D. penalize
Câu 2: A. preferential B. communicate C. eliminate D. accompany
Câu 3: A. community B. businessman C. development D. environment
Câu 4: A. achieve B. improve C. enter D. contain
Câu 5: A. ability B. variety C. temperature D. original

II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 6: I wish Tom worked as hard as Mary ________ .
A. will B. can C. did D. does
Câu 7: _______ you’ve asked me why I went there, I’ll tell you.
A. Since B. Although C. What D. That
Câu 8: ________ over the exam results, she rushed home to tell her family the good news .
A. Excited B. Excitement C. To excite D. Exciting
Câu 9: Did she get the better of you in the argument?
A. try to beat B. gain a disadvantage over C. gain an advantage over D. try to be better than
Câu 10: “ Well it was nice talking to you, but I have to dash.” - “ __________”
A. That’s nice B. Well, another time. C. Ok, see you. D. Yes, I enjoyed talking to you, too.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 1. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản