Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 2

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
101
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 2

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 2

Những đổi mới trong kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới nhất định sẽ gây khó khăn cho các bạn học sinh cuối cấp. Chính vì vậy, eLib.vn trân trọng gửi tới các bạn bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 2 nhằm giúp các bạn làm quen với nhiều dạng bài tập có thể có trong đề thi TN THPT QG & ĐHCĐ. Thi thử rất hữu ích cho việc tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho một kỳ thi thật đấy các bạn ạ!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 2

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 2:

 

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 2

Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại trong câu:
1. A. bush
B. rush
C. pull
D. lunar
2. A. bought
B. sought
C. drought
D. fought
3. A. tells
B. talks
C. stays
D. steals
4. A. thunder
B. prefer
C. grocer
D. louder
5. A. killed
B. cured
C. crashed
D. waived
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu:
6. A. exceptions
B. uncertainty
C. identifier
D. disappointments
7. A. promise
B. forgive
C. succeed
D. survive
8. A. energy
B. ancestry
C. provision
D. continent
9. A. appointment
B. strawberry
C. powerful
D. cucumber
10. A. report
B. orbit
C. promise
D. schedule
Từ vựng: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
11. When I bought the shoes, they ___________ me well but later they were too tight at home
A. matched
B. fitted
C. suited
D. went with
12. The ___________ people he looks up to are his grandparents.
A. just
B. only
C. were
D. bare
13. My car isnt ___________ . Its always letting me down.
A. believable
B. reliable
C. trusty
D. unreliable
14. The ___________ of days in a week is seven
A. amount
B. number
C. figure
D. sum
15. A few Minister for Agriculture has been ___________
A. determined
B. admitted
C. assumed
D. appointed
16. Youve had a ___________ escape. I thought youd never get away from him
A. near
B. close
C. narrow
D. short
17. The passport she carried was___________
A. false
B. imitation
C. artificial
D. untrue
18. Please call the doctor if the victim is ___________ hurt.
A. serious
B. bad
C. badly
D. getting
19. ___________ he was sick, he still turned up for his guitar lesson.
A. Because
B. Since
C. Although
D. Despite
20. We have just been told some ___________ news.
A. surprised
B. surprising
C. astonished
D. astonishing

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 - Đề số 2. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản